GråboNytt

2017-11-13| Av: GN-red

Nu när höstmörkret sänker sig kanske det kunde vara upplysande med lite information?

Det blev till sist, till red.s stora glädje, en pubafton. Den var måhända lite klent frekventerad, men var ändå både trevlig och mysig. Mera sån't!

Till själva informationsdelen.

Torsdagsexpeditionen har visat sig bli en riktig succé. Många besökare, särskilt de första torsdagarna. Efter att ha lyssnat till senaste styrelsemöte kan red. meddela att man avser att hålla stängt under december månad. Inte så konstigt; alla har det stressigt inför julen. Även ledamöter.

Många undrar hur det blir med de beramade lägenhetsdörrarna. Det visar sig att upphandlingen dragit ut på tiden, men att den nu i princip är klar. Vi har tydligen två alternativ kvar att välja mellan. Secor och Blue Wall. Hur som helst; det blir inga nya dörrar i år! Däremot har man anlitat "Passera" för att försvåra in-och utpassage genom entrédörrarna. När allt är klart kommer vi varken ut eller in. Man måste använda nyckel för att komma in. Det finns smidigare, men tyvärr dyrare, lösningar. Tills vidare har styrelsen fastnat för detta förslag. Nu är även den kommande porttelefonen monterad. Det sitter en liten grej på ytterdörren. Där kan man "scrolla" fram den lgh-innehavare man vill besöka och trycka på en knapp för densamma. Om denna lgh-innehavare är inne, får han ett telefonsamtal från porten och kan, efter moget över- vägande, trycka på en siffra på telefonen, vilket öppnar porten. Lysande!

Styrelsen, denna ytterst energiska och målmedvetna skara, har dessutom beslutat att det ska installeras värmemätningsgivare i varje lägenhet. Många klagar på värmen, somliga har det för varmt, andra för kallt. Dessa givare kommer att ge en korrekt bild av läget i varje lägenhet. Man kan därefter analysera detta läge och till sist investera i en riktigt stor justering av värmesystemet, så att alla till sist får det lika varmt. Eller kallt. Nu, när vintern nalkas, vill red. påminna om att vi bör vara försiktiga med hur vi vädrar. Det förekommer lägenheter där fönstren står öppna hela dagen medan innehavaren är på jobbet. Inte så ekonomiskt. Dessutom kyls grannens lägenhet ner. Grannen kanske är en gammal, frusen dam.

Den nya gårdsbelysningen fick god kritik från medlemmarna. Då vi inte får nya lgh-dörrar i år, erfar red. att man funderar på att byta ut de gulröda lamporna längs parkeringen. Dessutom skall man se över vissa mörka hörn på gården. Det handlar om energieffektiv led-belysning!

Red. vill uppmana de som har sommardäck liggande i källaren att förse dessa med namn och lgh-nummer. Däck som inte är namnade och ligger kvar, kommer att dumpas i nästa vårstädningscontainer. I maj/april 2018.

En varning! Red. vill påminna om att ett samtal till Securitas, vilket föranleder utryckning, kostar c:a 2.600.- Här hade red. alldeles för lågt belopp i förra GN. Den som larmar får betala om Securitas inte kan finna att någon störning pågår. Skulle motsatsen gälla, får den störande betala.

Inget GN utan en förmaning om bättrad sopsortering! Alla har väl läst och begrundat det cirkulär som vår ordf. skickade ut? Hon är inte van att själv behöva skriva förmaningslappar, men enligt red.s uppfattning borde andemeningen gått fram.

GN-red.

GråboNytt

2017-10-13| Av: GN-red

Ja! Det är faktiskt sant! Ett GN redan nu! Det var ju bara en månad sedan förra numret! Det här börjar likna en månadstidskrift! Styrelsen har anmodat red. att förmedla lite information om diverse olika saker. Ska den här takten i utgivningen fortsätta kan vi snart räkna med en utbränd red.

Till infon alltså. Vi börjar med dörrarna. Hur står det egentligen till med de beramade lägenhets- dörrarna? Blir det nåt av? Många har ställt frågan. Följande gäller: upphandlingen är inte klar. Vi har anförtrott den saken till Conny, vår upphandlare på HSB. Med tanke på alla de omorganisationer som föregår under nuvarande regim på HSB är red. inte det minsta förundrad över dröjsmålet. Dessutom verkar det bli för sent för i år. M.a.o. Räkna inte med nya dörrar förrän nästa år. Dessutom måste trapphusen målas om och det görs bäst efter dörrbytet. Man vill inte ha två entreprenörer samtidigt i huset. Då kommer dom att skylla ev. misstag på varandra.

I samband med dörrbytet byts även hela nuvarande låssystem. När dörrbytet är klart får varje lägenhet 4 nycklar. Det duger inte att ha det som nu, med massor av nycklar på drift. I nästa version kan man heller inte gå till City-lås och inhandla dörrnycklar hur som helst, utan man måste vända sig till styrelsen, där vissa betrodda får tillstånd att beställa nyckel. Andra göre sig ej besvär!

Även "snickeboa" kommer att drabbas. Som ni vet har det alltid klagats över dålig ordning och städning i den lokalen. Nu blir det så att bara medlemmar får tillträde till snickeboa och hur?

Jo, här kommer det att införas ett kodlås. D.v.s. alla som har betalt medlemsavgift för snickeboa får en kod, med vilken man kommer in. Denna kod kommer att bytas med jämna mellanrum, varvid snickeboa-medlemmarna får en avi om den nya koden. Detta tycker åtminstone red. verkar fiffigt.

Entrédörrarna kommer att vara låsta. Man kommer in med kod eller nyckel. Dessutom blir det porttelefon. Man får ringa till den man vill hälsa på. Går jag med på att släppa in vederbörande trycker jag på en siffra på min telefon. Därför kommer alla att få fylla i en blankett med det tfn-nummer man vill ska gälla. Detta ska dessutom ske snarast.

Detta var väl i stort vad som kan berättas om dörrbytet. Enl. vad redaktionen har snappat upp har det förekommit inbrott igen i källarområdet. Denna gång drabbades 8:an. En el-cykel vet man säkert var borta. I övrigt är det oklart hur mycket som försvunnit.

Det är oklart huruvida inbrottet skett genom källardörren eller om man tagit sig in med nyckel. En illustration hur det blir med nycklar utom kontroll. Styrelsen lär även undersöka vad det skulle kosta med bättre ytterdörrar till källarna.

Många andra problem har ventilerats under hösten. Det verkar som om föreningens abonnemang på Securitas haft en viss återhållande verkan. Två störningskällor lär ha reducerats till bara en. Den är å andra sidan allvarligare, då Securitas tvingats rycka ut ett par gånger. Till en avsevärd avgift.

En återkommande källa till frustration hos vissa medlemmar ät frånvaron av pisk- ställningar. Vi har numera bara en kvar, bakom 10:an. Detta är på tok för lite har red. erfarit. Detta borde styrelsen ta till sig. Beträffande piskställningen vid 6:an planerar man tydligen för en extra p-plats. Det är ont om sådana.

Enligt vad redaktionen erfar funderar styrelsen på hur man ska fräscha upp det som kallas för gymmet. Tydligen avser man riva väggen till gamla expeditionen och på så sätt utvidga utrymmet med ett par meter. Därefter lär det bli målning och ev. ett golv av något slag. Kanske nya maskiner att plåga sig i. Här har redaktionen ombetts efterlysa frivilliga att hjälpa till med arbetet. Till alla klentrogna; den enkät som var anslagen i entréerna besvarades av ett 40-tal medlemmar som alla var positiva till en uppfräschning.

Det har visat sig att minst 20 medlemmar har en reparationsfond på 10.000 eller mer. Här finns alltså förmöget folk i föreningen. Renovera mera!

Härmed är det slut med information för denna gången. En fråga återstår, nämligen den vanliga; när blir det pubafton?

Höststormarna nalkas och vi behöver värma oss i fritidslokalen.

GN-red.

GråboNytt

2017-09-08| Av: GN-red

Höststormarna börjar vina runt våra hus. Dags för en återblick på sommaren. I den mån man kalla det för sommar. Vad har egentligen skett på gården? Den nya lekplatsen har gett uteplatsen ett nytt liv. Lekplatsen har varit flitigt frekventerad av barn i lämpliga åldrar. Enl. red.s mening har lekplatsen blivit väldigt lyckad. Besiktning är utförd av HSB, men protokollet för densamma har ännu inte inkommen.

Alla kanske inte lagt märke till att uteplatsområdet fått ny belysning. Den är både upplysande och energi-effektiv. Red. erfar att styrelsen planerar byta ut nuvarande belysning till den nya varianten. En hel del mörka hörn på gården behöver lysas upp nu när vintermörkret sänker sig. När ekonomin tillåter kanske även belysningen vid gatuparkeringen byts ut.

Dörrarna, undrar någon? Jo, upphandling via HSB pågår. Här har semestern lagt sordin på verksamheten. Å andra sidan är det ju inte direkt brådskande. Man bör kanske ha budgetmötet först?

Så till de ofrånkomliga tråkigheterna! Föreningen har beslutat köpa ett abonnemang av Securitas, en s.k. störningsjour. Klagomål på störningar av olika slag har förekommit under sommaren. Då de flesta i styrelsen numera är arbetande, alltså ej pensionärer, kan vi inte ha det så att de måste väckas på nätterna och lyssna på klagomål. Det började bli alltför frekvent. Enl. red.s tro var vi alla harmoniska och glada vänner som står ut med att grannen har fest ibland. På anslagstavlan i entréerna finns ett kort med nummer att ringa. Observera att en utryckning av Securitas kostar c:a 1.500.- Bekostas av den ringande eller den störande.

Sopsorteringen! Alla har väl sett Olgas vädjan! Skärpning!!!!

De gamla i föreningen saknar Roger. Så även red. Nu ryktas att även nye vaktmästarn tänker sluta. Red. erfar att styrelsen kallat till ett möte med HSB Fastighetsförvaltning för att få klarhet i hur den framtida skötseln ska se ut.

Följande mail från Jan-Irvis förtjänar att spridas:

"Hej! Talat med Mikael om värmen. Han skickar Daniel för att höja värmen för att kompensera fukten och för att sänka temperaturen på kranvattnet. Värme- pumparna bör sättas på 1 oktober. Mikael vill komma till nästa styrelsemöte för att diskutera uppvärmningssystemet. Vänliga hälsningar Jan-Irvis

Nu släpper vi tråkigheterna och går över till roligare saker! Då framstår ju sen senaste gårdsfesten i ett speciellt skimmer. Enl. förljudande var den mycket lyckad. Detta måste vi tacka festkommittén för. Det ryktas att kommittén kommer att soulageras med en månads vistelse på Maldiverna.

Apropå gårdsfesten! En insändare har inkommit. Se nedan!

" Tusen röda rosor till festkommittén och styrelsen för den roliga och välsmakande gårdsfesten som ni bjöd oss medlemmar m.fl. på. TACK! T.o.m undertecknad svängde sina lurviga till den levande musiken som var jättebra, alla gamla godingar. Tack för det, danspartner Ann Båge! Det var en toppenkväll! Tack för ordet, säger Pippi. Alias Ann-Mary Almström."

Enl. reds. uppfattning borde kommittén följa upp denna succé med en pubafton snarast. Betänk detta kalla och våta klimat! Då passar det särskilt bra att svinga en bägare i glada vänners lag! Detta är red.s personliga uppfattning.

Till sist vill red. honorera vår gamle ordf. Monsieur Bo Nyrén! Han har precis kommit upp i den vördnadsbjudande åldern av 90 år! Han leve: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

GN-red.

GråboNytt

2017-06-05| Av: GN-red

Så vart då äntligen årsstämman avklarad! Allt fungerade perfekt; styrelsen fick ansvarsfrihet och alla omvaldes. Vi fick en ny ordf. för föreningen, Ewa Carlsson. Nu har styrelsen rejält kvinnlig dominans. Detta har redan visat sig i form av t.ex. gardiner på expeditionen och i uthyrningsrummet. Fint ska det vara! Dessutom nya IKEA-boxar i återvinningshuset för lampor, batterier och lysrör m.m.

Vi har även avverkat den extra stämma, som krävdes för att godkänna de nya stadgarna.

En fråga dök upp på extrastämman, den om inre fonden. Många vill ha kvar den och andra tycker den bör avskaffas. I ett sådant läge finns det bara en sak att göra: en enkät.
Detta är nu gjort och av de som svarade blev resultatet följande:
28 ville avskaffa fonden.
20 ville behålla fonden.
20 ansåg sig inte ha någon uppfattning.
Då hanteringen av fonden innebär en del administration, har styrelsen fattat beslut om att fonden avvecklas med start 1.e januari 2018. D.v.s. man slutar göra avsättningar. Innestående medel kommer givetvis fortfarande stå kvar, såvida man inte kommer på någon annan lösning.

Efter den storartade uppslutningen kring städningen då vi hade container på gården, har det framkommit av det finns en del förråd att hyra. Mestadels sådana som finns under balkongerna. Men även inomhus finns vissa utrymmen. Man har beslutat att tar ut en hyra för dessa på 300.-/år. Man har redan drabbats av problemet att flera har ansökt om samma utrymme. Där har lottning vidtagits. Tanken på auktionsförfarande och budgivning förelåg men förkastades av styrelsen.

Samma summa gäller som medlemsavgift i snickeriföreningen. Man får då tillgång till nyckel till snickerboa. Dessutom får man ansvaret att hålla boa städad.

Vi söker en web-ansvarig som kan sköta vår hemsida. Den sköts f.n. av en f.d. medlem, som är avflyttad och gör det av rent idéella skäl. Vi skulle vilja ha en it-kunnig person som kan hålla hemsidan aktuell och levande.

Ännu ett glädjande besked: vi ska ha fest! Nämligen gårdsfest! Den är tänkt att avhållas 19.e augusti. Detaljer kommer att anslås senare.

I förra GN angavs det att föreningen tänkte öppna expeditionen för medlemmarna en timme i veckan. Den ambitionen finns fortfarande kvar. Nu siktar man på att börja med denna jourverksamhet från 1.a september.

Erfarenheterna från förra försöket med öppna torsdagar visade att det var mycket ringa intresse från medlemmarnas sida att besöka exp. Detta måste ha berott på att den då låg i direkt anslutning till vårt gym. Folk ville inte gå förbi där och få dåligt samvete för misskötsel av kroppen. Nu blir det nog lättare att gå till vår exp. Nymålad och städad. Den ligger i 6:an, till höger efter trappan ned från entrén.


En tragisk nyhet: Roger har lämnat oss efter mer än 25 år. Djupt sörjd och saknad av alla som bott på Gråbo en längre tid. Som tur är har han inte avlidit. Han har blivit förflyttad av HSB Förvaltning. Man har tydligen ansett att det varit orättvist att just vi på Gråbo skulle ha deras bästa vaktmästare. Även andra föreningar borde komma i åtnjutande av denna eminenta kraft. Han förflyttades till centrale Jönköping. Red. och Zanitha och båda talat allvarligt med HSB Förvaltning. Det har inte hjälpt. Roger kallades in till föreningen och blev avtackad av styrelsen. Han fick även en avskedspresent.

Som alla ser går lekplatsen mot sin fullbordan. Det ryktas att en uppsättning boule-klot kostar från c:a 200.- till 3.000.-!

Ett par mementon: Sopsorteringen! Den kan alltid bli bättre! Observera att det numera inte heter "brännbart" i högra avfallshålet. Nu heter det "restavfall". Detta innebär att man där kan lägga t.ex. porslin och annat svåravfalleligt. Gästplatserna på gården är till för just gäster! Styrelsen grubblar på hur vi ska kunna öka antalet p-platser.

Med detta lilla kåseri önskas alla på Gråbo en riktigt trevlig sommar

GN-red.

GråboNytt

2017-03-25| Av: GN-red

Nog känns det som det vore lite vår i luften? Snart dags att ladda upp för årsstämman!

Bokslutet är nu klart och presenterat för styrelsen. Eftersom vi har gått plus även i år, var det ingen större konst att godkänna bokslutet. Det verkar som styrelsens försiktiga strategi; återhållsamma investeringar tillsammans med noggrant budgetarbete efter underhållsplan under många år, har burit frukt. Ekonomin är god.

Så till tråkigare saker. Vi har fått kritik av kommunen p.g.a. dålig sopsortering. Tänka sig! Red. trodde att alla medlemmar var besjälade av tanken att göra rätt. Vi är ju en förening! Om vissa inte sköter sig, kommer kommunen att höja sopavgiften. Därför har vi denna gång skickat med en liten kurs i sopsortering. Se baksidan! Följ den!

Det är ånyo dags att namn-märka cyklarna i källaren. Omärkta cyklar kommer att transporteras bort när vi har container i maj. Skriv "namn, lgh-nummer, 2017" och placera den synligt på den cykel som du vill behålla.

Vi har skyddsrum! Det är vår cykelkällare som är/har varit skyddsrum. Enligt gällande föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska vi underhålla dem i brukligt skick. Där ska finnas vissa förråd med nödvändigt utrustning, verktyg m.m. De finns, men är i dagsläget ockuperade av vissa medlemmar. Dags att börja fundera på att röja ut dem och återlämna dem! Passa på att fylla containern som dyker upp på gården i början av maj. Samma sak gäller förråd under balkonger och andra små hörn.

Nu var det längesedan, men det har framkommit att tvättstugedisciplinen har sjunkit! Bättring efterlyses! Bl.a. ombeds red. att påminna att daglediga medlemmar kan med fördel välja tidigare tvättpass för att stressade heltidsarbetare ska få möjlighet att tvätta på kvällen.

Nog med klagomål. Vi är alla miljonärer, mer eller mindre. Så vi har all anledning att vara rädda om vår närmiljö. Plan för lekplatsens förnyande har efterfrågats av många och funnits sedan två år tillbaka. Olyckligtvis hoppade den entreprenör, som fått upp- draget av och styrelsen fick göra om upphandlingen. Men nu är utrustningen beställd, detaljerna klargjorda och snart ser vi grävmaskiner på gården. Vi passar på och anlägger även en boule-bana, byter ut alla plattor och byter ut många urväxta gamla tujor mot mer spännande växter!

Till sist vill red. önska alla välkomna till stämman 24 april På årsstämman kommer vi att få ta ställning till bl.a. lägenhetsdörrbyte, nya stadgar, reparationsfonden och inte minst att välja datum för gårdsfest i augusti. Vi fyller ju 55!

Från och med 1 april öppnar vi expeditionen i 6-an på torsdagar 17-18, då är alla medlemmar välkomna med frågor, funderingar och förslag. Vi kan visa t.ex. hur Portalen fungerar, hur ni kan hitta div. anmälningsblanketter och dokument på nätet. GN-red.GråboNytt

2016-12-07| Av: GN-red

Så vart det då äntligen julmånad! Som alla sett har granen kommit upp och tomten är på plats. Allt traditionsenligt. Nu väntar alla på att Kerstin ska annonsera om Lussekaffe.

Nog med kallprat. Dags för information.

Som alla vet, har Roger flyttat till Lärlingen. Styrelsen har lagt beslag på hans gamla rum. Rustat upp och möblerat och haft ett första möte där. Vi kan inte längre ropa på Roger när det händer något. Vi måste ringa till "Felanmälan". HSB Förvaltning kallar detta effektivisering. Betr. nya styrelserummet, planerar styrelsen att återuppta servicen att hålla expeditionen öppen en kväll i veckan. Man har fastnat för tisdagar mellan kl. 18 och kl. 19. Kommer upp på anslagstavlan i sinom tid.

HSB Förvaltning har fått en ny kille efter Mikael Alm. Han heter Mikael Kilén. Han har nu kollat vårt värmesystem och upptäckt att vissa förbättringar och justeringar bör göras. Vi får hoppas att detta inte går igång förrän vintern är överstånden.

Nu till allvarligare saker. Styrelsen har behandlat budgeten för 2017. Red. varnade redan i förra GN för en ev. avgiftshöjning. Spådomen visade sig tyvärr slå in. Man anser sig behöva höja med 2 %. Det gör för en trea högst upp c:a 72.-/mån. Styrelsen följer traditionen att höja med små steg.

Red. vill erinra om: hissbyte, fönsterbyte, nya dörrar, ny lekplats med boule-bana. Dessutom har vi Trump-effekt och ev. kommande ränte- höjningar att ta höjd för.

En inlaga från vår sekreterare: "Vi är glada att meddela att lekplatsen äntligen kommer att byggas om och att även boulebana kommer att anläggas under våren 2017. Tanken med förändringen är att skapa större aktivitetsyta för flera generationer, som dessutom kan fyllas ut med annan utrustning i framtiden. Några buskar behöver offras, några flyttas till nya platser, några bärbuskar, som medlemmarna önskade, tillkommer. Detta dröjde eftersom entreprenören som vann uppdraget har hoppat av i våras och styrelsen fick börja om från början."

Föreningens blomsterpojke, Jörgen, har drabbats av artros. Han väntar på operation. Detta innebär katastrofläge för blomsterflickorna. Vem ska sköta vårgrävningen? Härmed efterlyses en frisk och stark blomster- pojke som kan vara behjälplig vid plantering runt najad-dammen till våren! Anmälan till Kerstin!

Nu när julklapparna snart ska packas upp blir det mycket kartong över. Tänk på att platta ut alla tomkartonger innan ni lägger dem i containern i källaren! Apropå avfall; red. kan här meddela att styrelsen avser hyra en stor avfallscontainer även våren 2017. Det blir ngn gång April - Maj.

På förekommen anledning! Här finns ensamma äldre medlemmar utan hemtjänst. I händelse av plötslig ohälsa, vore det bra om styrelsen hade kunskap om närmast anhörig med tfn.nr och adress.! Använd brevlådan i 6:an!

Återstår bara för red. att önska alla medlemmarGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

GN-redGråboNytt

2016-06-10| Av: GN-red

När ni ser det här, tänker ni säkert: "det var då verkligen på tiden!"

Det vart till sist, närmare bestämt i maj, som vi hade vår årsstämma. Den interfolierades av stora bekymmer; både Alf, vår mångårige HSB- representant och vår ordf. Jan Holmström hade aviserat sin avgång.

Undrens tid är tydligen inte förbi. Efter stämman och vid det konstituerande mötet lyckades vi övertala Zanitha att överta klubban. Inte nog med det; Ann Båge och Jan-Irvis Scheynius övertalades att sköta vicevärdskapet. Ett numera något begränsat ansvar, då vi lagt mera på HSB fastighetsförvaltning.

Efter konstitueringen i Folkets Park, enades styrelsen om att ha ett nytt, kort möte, där de olika rollerna skulle fördelas. Vid detta möte framgick det tydligt att nya vindar blåser inom styrelsearbetet. Fördelningen av ledamöter är nu genusmässigt helt jämn. Lägger vi sedan till den nya HSB-representanten, Inger Strandlund, inser man att styrelsen fått en feministisk prägel.

Alla har väl sett anslaget i entrén om hur felanmälan skall gå till numera. Betänk att ni ringer till HSB:s centrala växel; damerna där vet inte vilket avtal om fastighetsservice vi har. Det kan ta en stund att komma rätt. En anledning till de ändrade rutinerna beror på HSB, som organiserat om vaktmästeriet en hel del. Vi lyckades dock se till att Roger fortfarande ska vara tillgänglig för oss. Visserligen har han fått många andra uppgifter, men vi kommer att se honom relativt ofta. Det känns tryggt.

Till alla nykomna medlemmar: vår lilla välkomstskrift med trivselregler kommer att uppdateras och delas ut tillsammans med tfn.nr. och namn till vicevärdar, vaktmästeri och allmän fastighetsservice. En annan viktig sak att informera om är att inne i fritidslokalen finns en hjärtstartare. Man kommer dit med lgh.-nyckel. Många "gamla" medlemmar har varit på en kort utbildning om hur den används. Fråga gärna.

Det första beslutet av den nya styrelsen blev att flytta vårt lilla bibliotek från den svettiga motionslokalen i källaren till fritidslokalen. Vilket går i linje med vad medlemmarna uttryckte i den korta enkätundersökningen som gjordes innan årsstämman. I fritidslokalen kan man ju träffas nu och ha poesiaftnar under mera civiliserade former.

Eller som en insändare menar: "Jo, jag tänkte att man kan skriva i GN att i det nya biblioteket kommer det att finnas plats för flera böcker som medlemmarna vill dela med sig.

Viktigt att tänka på att det inte är meningen att gamla böcker som man inte vill ha hemma hamnar där. Vi är snarare ute efter lästips och läsupplevelser som man vill starkt rekommendera till andra. På så sätt bygger vi tillsammans ett levande bibliotek."

Detta behöver ju inte utesluta en och annan pubafton. (Red.s anm.)

Det blev till sist sommar! Det manifesterades med att vår najad äntligen kom på plats, vatten fylldes på och blommorna planterades av Kerstin och Anne-Marie.

SOPSORTERINGEN Än en gång måste påpekas att här finns mycket i övrigt att önska. Utan att ha vetenskapliga fakta bakom, är det red.s uppfattning att slarvpellarna ofta tillhör en yngre generation. Man sätter inte en hel kartong med frigolit och annat i kartongcontainern utan att platta till den. En vacker dag kommer kommunen att bestraffa föreningar som inte sköter sig med höjd avgift.

Vår idoga sekreterare menar att ni som har idéer om saker och ting, t.ex om förbättringar, studiecirklar, temakvällar eller annat vi borde göra eller vidta; skriv en lapp och lägg i lådan i 6:an!

Till sist en rolig nyhet: festkommittén låter meddela att gårdsfesten är planerad till 19/8! Se till att ni kan vara med då! Ett utomordentligt sätt att lära känna sina grannar.

Detta var allt för denna gången. En trevlig sommar tillönskas alla!

GN-redGråboNytt

2015-12-11| Av: GN-red

Så vart det då äntligen en pubafton, vilket vi på redaktionen efterlyst länge. Enligt förljudande lär den varit ovanligt välbesökt. Några nya medlemmar visade sig och bekantade sig med stamgästerna. Stämningen lär ha varit hög. Nu längtar vi redan efter nästa pub. Ett varmt tack till servitriserna: Kerstin och Anne-Marie.

Vi har tyvärr drabbats av en förlust. Vår eminente ordförande har anmält sin avgång efter stämman. Det är mycket svårt att få folk att delta i styrelsearbetet. Vicevärd vill heller ingen vara. Denna tjänst kan vi dock köpa av HSB. Värre är det med ordförandeskapet. Det bör vara någon som bor i föreningen. Varför inte en kvinna? Är någon hugad? Ring i så fall till valberedare Pippi, tel: 036-131067.

Som alla vet är vår förening ansluten till ComHem via tre hål i väggen. De som är nöjda med Svt och 4:an tittar förmodligen i många fall på de analoga kanalerna. Abonnemanget för detta ligger i hyran. Men det var ju tre hål i väggen! De andra två är för telefon och bredband. Många har kanske telefonabonnemang med Telia eller ngn annan operatör. Många har ingen dator och har heller inte tänkt skaffa någon. Men tiderna förändras. Det är dags att uppgradera föreningen. Det visar sig att ComHem har ett avtal med HSB, vilket innebär kraftigt reducerade kostnader för TV, tfn och bredband. Avtalet är i själva verket så intressant att styrelsen funderar på att teckna ett gruppavtal med ComHem för hela föreningen. Dock vill man förstås ta upp det på stämman först. Ryktet säger att stämman hålls 26/4. Kallelse kommer. Ni som inte har dator och inte tänker skaffa någon, betänk att barnbarnen kommer mycket hellre och hälsar på mormor om dom samtidigt kan surfa gratis med sina mobiler via mormors bredband och wifi. ComHem bjuder alla på en router. Bredbandet är på 100 Mbit/s.

Tv:n innehåller alla de gamla analoga kanalerna. Dessutom tillkommer i stort samma kanaler digitalt.

Telefonabonnemanget utgår. Allt detta för c:a 150.-/månad.

Kostnaden är så låg att den lätt kan tas via budgeten. D.v.s. ingen höjning av hyran är nödvändig. ComHems språkrör för gruppavtal har lovat komma till föreningen och berätta hur det hela ser ut och svara på frågor. Tyvärr kan han inte komma till stämman, utan vi får välja en dag och träffa honom i fritids- lokalen. Betänk att lägenhetsvärdet sannolikt påverkas positivt av att mäklaren kan skriva: "Bredband ingår!" Alla kommer att kunna registrera sig hos ComHem för att få ett kundnummer och därmed beställa av alla de extra tjänster och kanaler som erbjuds. Vår sekreterare, Olga och vår uthyrningsadministratör, Jan-Irvis, har kollat marknaden för lekplatser. De har fått in tre olika anbud som styrelsen har att fundera över. Den gamla lekplatsen duger inte enligt nya bestämmelser. Kostnad för rubbet ligger på c:a 300.000.- Kanske någon undrar vilka barn som ska leka där. Här verkar inte finnas så värst många just nu. Men med den omsättning av lägenheter som vi har f.n. skulle det inte förvåna red. om antalet barn ökar framöver.

Som alla kan se, ljusnar det mer och mer om kvällarna. Snart är våren här och då inträffar den stora händelsen, årsstämman! Ni som är nya i föreningen, missa inte att komma på stämman! Det är där de stora besluten tas. Där kan man påverka. Betänk att ni sitter på en liten förmögenhet. Så anmäl er till stämman när kallelsen kommer!

"Vi har vår i luften. Var har ni er?"GN-red

GråboNytt

2015-09-11| Av: GN-red

Det blev sommar till slut! Den verkar nu vara flyttad till augusti. Dessvärre ändras solens höjd över horisonten precis som vanligt. Det syns på våra uteplatser. Bersån vid 6:an är mest frekventerad på eftermiddagarna då den andra skuggas av 10:an. Som alla sett har vårt lugna, fridfulla Gråbo förvandlats till byggarbetsplats. Det påminner om gamla tider när vi byggde om balkongerna. Då var det liv och rörelse på gården. Det är roligt för alla oss äldre som nu får lite underhållning om dagarna.

Enligt Skanska har våra medlemmar hittills skött sig bra beträffande iordnings- ställande av lägenheterna. Kul att höra! Å andra sidan, tänker en desillusionerad red., har man bara hunnit med ett 10-tal lägenheter. F.ö. har fönsterbytet inte varit helt utan startproblem; Elitfönster har tydligen missat en del detaljer vid första leveransen. Luftinsläppen var för små och det fattades vissa konstruktionsdetaljer. Därför har vi en firma från Lenhovda som åtgärdar bristerna. Förhoppningsvis är nästa sändning från Elitfönster tillrättad. Plåtarbetena utförs av Norrahammars Plåt. Ni som har sett deras lift inser att höjd- skräck inte är någon bra diagnos för plåtslagare. GN skall ju vara ett informationsblad. Röster har hörts efterlysa GN. Märkligt! Icke desto mindre tänker red. försöka komma med lite allmän information om vad som sig i styrelsen förevarit haver. Vid senaste mötet beslöts att byta ut trappljusen mot modern, rörelsevaktad led- belysning. Denna kommer även att installeras i tvättstugorna. En stor händelse är på gång; den vita tvättmaskinen i 10:an skall äntligen bytas ut! Detta trots att vissa medlemmar bett få ha den kvar.

Ni vet väl att man numera beställer övernattningsrummet hos Jan-Irvis Scheynius. Han bor i 10:an och har tfn.nr: 073-5996158 Samme Jan-Irvis får jobba hårt i styrelsen. Han skall även , tillsammans med Olga, försöka komma fram till en ny utformning av lekplatsen. Den lär inte motsvara moderna säkerhetskrav i sitt nuvarande skick. Dynorna vid uteplatsen börjar tyna bort. Vi kommer inte att byta ut dem. Vill man sitta på dyna får man ta med en egen. Avloppsrören från 3:ornas köksavlopp har rostat källardelen har bytts ut i alla 3 fastigheterna Parkeringsrutorna vid infarten skall breddas några centimeter. Red. skulle, så här på baksidan, vilja filosofera lite om livet. Dels i allmänhet, men i synnerhet om livet i en bostadsrätt. Brf. betyder bostadsrättsförening. När man köper lägenhet i en förening, godtar man och anammar de stadgar och regler som gäller för föreningen.

Vad beträffar nedskräpning kan man bara hänvisa till sunt förnuft. Detta gäller även sophanteringen. Enl. Roger är det si och så med den saken. Fr.a. problemet med grov- sopor. Vem skall köra bort sådant till tippen? Kan vi fakturera vederbörande? Ni utan bil; kontakta Roger i sådana fall. Han brukar ha lösningar på de flesta problem som dyker upp i lägenheterna.Vi har även börjat få problem med andrahandsuthyrning. Detta tillåter vi inte. Det framgår klart av våra stadgar. Styrelsen har i sista hand ansvaret och möjligheten att utesluta medlemmar som inte efterlever föreningens stadgar. Detta var allt för denna gången. Tråkigt att behöva påpeka självklarheter. Hoppas nu att alla står ut med stöket på gården och i lägenheterna. De i 6:an får det värst. När fönstren byts där är det redan november. Å andra sidan har Skanska då fått sådan rutin att det antagligen går som smort.

GråboNytt

2015-04-06| Av: GN-redHej på er Gråbobor! Här kommer ett efterlängtat GN! Det är lite försenat, precis som våren. Men bättre sent än aldrig. I detta nummer finns även en insändare. Den kommer på slutet. Förra GN handlade mycket om hissarna. Nu är de på plats, nästintill slutjusterade och de fungerar utmärkt. Kanske något långsamma vid start och landning. Det beror på den mjuka inbromsningen.

Ni har förstås lagt märke till nya belysningen i tvättstuge-gången och i soprummet. Det är ju förträffligt att slippa leta efter kontakter när man kommer överlastad med soppåsar eller tvätt-dito. Led-lamporna drar knappt någon ström och håller i en mindre evighet. Tanken är att vi ska ha likadan belysning i trapphusen och alla andra utrymmen. När vi ändå håller till i de nedre regionerna; ni har väl inte undgått att lägga märke till den nya målningen? Med rostfritt och schabloniserade skyltar? Ganska snyggt tycker red. Apropå nedre regioner; uthyrningsrummet är inte tillåtet för husdjur av något slag. Tvättstugorna: markering av tvättid sker med en "plupp" med lgh.nr. Inget annat!

Nu till sopsorteringen. Det är länge sedan vi klagade på våra medlemmar i detta ärende. Roger har visserligen haft synpunkter då och då. Det är tydligen så att alla inte är så ordentliga som kan begäras. Betänk att vi inte behöver ge oss ut i vintermörkret och trava iväg långt bort till en återvinningsstation. Vi har vår i källaren! Vi är så bortskämda att vi verkligen borde kunna sköta sopsorteringen på rätt sätt. Är en behållare utsatt inför tömning av sopbilen, lägg inte kartongerna på golvet utan gå ut med dem till behållaren! Hur svårt kan det vara?

När vi ändå är inne på klagomål, varför inte nämna den senaste incidenten i tvättstugan? Någon försökte tvätta ngt. luddigt, typ fårskinn, i en av maskinerna. Bondesson, vår tvätt- service-man hade att göra 2 timmar för att få igång maskinen igen. Tydligen hade ull lossnat och täppt igen utloppet. Dock är ull något vänligare mot maskinerna än diverse byglar.

Nog med litanior! Nu till lite roligare ämnen! Vi har fått bokslutet från 2014 och det visade plus. Det är alltid roligt när verksamheten går ihop. Kanske en del beror på den milda våren och hösten och våra värmepumpar, vilket bidragit till minskade värmekostnader? Låt oss inte glömma att skänka vår riksbank en tacksamhetens tanke. Dess agerande har kraftigt bidragit till låga räntekostnader. Alla kommer att få ett ex. när kallelsen till stämman skickas ut. Red. har fått ett insidertips: stämman kommer att hållas i Folkets Park, måndagen den 18.e Maj. Beträffande fönsterbytet pågår upphandlingsproceduren. Tanken är att arbetena kommer igång alldeles efter semestern i år och avslutas strax före jul. Entreprenören kommer att ställa ut ett demonstrationsex i fritidslokalen. Sedan kan alla ta del av provmonteringen som ska göras i Olgas lägenhet. (lgh. 105 i 6:an)Insändare

"Hej alla Gråbobor! Nu riktar jag mig till er, alla unga och gamla, som kanske har gjort ert livs affär när ni köpte er lägenhet här på Gråbo. (Lägen-heterna är ju inte precis billiga.) Så gå på stämman och lyssna på hur er förmögenhet förvaltas! Kom med synpunkter! Man kan bara inte strunta i allt när man gjort en så stor affär. Lär känna er styrelse, så att ni kan uppskatta det arbete den lägger ner för er skull, kära medlemmar! Tack för ordet!"

Säger Pippi alias Ann Mary AlmströmGråboNytt

2014-12-12| Av: GN-red

Stormvindar, fallna trän, strömavbrott..... eländes elände. Nu gäller ju detta inte precis oss i Gråbo, denna välskötta förening. Men ett vet vi säkert; efter Lucia blir det bara värre, med minusgrader, snöstormar, halka med tillhörande ortopediska bekymmer etc.

Så låt oss på lördag träffas i fritidslokalen på lussekaffe och glömma denna vedervärdiga årstid för en stund. Som ni kanske vet, hade vi en översvämning i gymmet efter senaste regnovädret. Läckan är nu detekterad och tätad.

Nu håller man på att riva ner all puts och sådant som var fuktskadat. Detta har ställt till en mängd problem med damm och rök. Därför kan man inte använda gymmet eller biblioteket förrän vi har fått det städat och dammtorkat.

Ett GN vid juletid skall ju andas frid och harmoni och inte innehålla några pekpinnar. Ett påpekande måste dock göras. Vi fick nyligen betala c:a 3.500.- för reparation av en tvättmaskin. Någon hade tvättat en bygel-bh utan att stoppa den i påse. Illa!

Äntligen lyckades vi på GN-red. tjata till oss en pubafton. Den var som vanligt väldigt lyckad. Den gick av stapeln 21/11. Det var den andra pubaftonen 2014. Vi på GN-red. har svårt att förstå det bristande intresset för dylika kulturyttringar verksamhet. Synd!

Vi meddelade i förra GN, 27/11, att styrelsen trodde sig nödd att höja årsavgiften med 3%. Ingen reagerade nämnvärt på detta. Därför lär väl ingen reagera nämnvärt när vi efter höstens budgetmöte finner att vi kan avstå från höjningen. Vi lär få ihop till fönsterbytet ändå.

Tur att riksbankschefen är på vår sida.

Nu återstår bara att tillönska alla våra medlemmar en

GOD JUL OCH

ETT GOTT NYTT ÅRGråboNytt

2014-10-30| Av: GN-red

Sommartiden är över för denna gången. Har ni ställt om alla klockor? Vädret är inte på sitt bästa humör. Vi fick en påminnelse om vädrets makter häromsistens vid den "stora" nederbörden, den som spolade bort vår nysådda helikoptergräsmatta. Expeditionen fick även den en omgång. Vi har funnit att vattnet trängt in genom en illa utförd genomföring av telekablar. Telia är antag- ligen skyldig. Tyvärr gjordes detta för ett så stort antal år sedan att vi inte kan kräva Telia på skadestånd.

HSB kommer att göra erforderlig tätning, varefter vi kan flytta in möblerna på expeditionen igen. Beträffande expeditionen kan vi meddela att experimentet med besökstid på torsdagarna har upphört. Vicevärdarna höll ut ett år, men då väldigt få medlemmar utnyttjade möjligheten fanns ingen anledning att fortsätta. Vi får som förut ringa till vicevärdarna om våra problem.

Hissbytet går nu in i sista fasen: bytet i 10:an. Det verkar som om medlemmarna i 6:an och 8:an är relativt nöjda. Hissen i 6:an har t.o.m varit utsatt för ett smärre sabotage. (Läs olycka) Det visade sig då att ringer man till jouren mitt i natten, så svarar dom och i gryningen nästa morgon kommer reparatören.

Lekplatsen! HSB's tekniker har utdömt gungorna. De uppfyller inte kraven som finns. Styrelsen beslutar ta bort en gunga och bara behålla den för riktigt små barn. En liten grupp inom styrelsen har utsetts för att utreda hur och vad vi ska göra med lekplatsen i framtiden. Här finns inte så många barn som leker med hink och spade.

Radon! Minns alla hur vi testade radonhalten i våra hus? Vi delade ut små runda askar som skulle förvaras i vissa lägenheter under en viss tid. Därefter samlades de in och sändes för analys. Den gången visade det sig att alla lägenheterna i stort sett var radonfria. Mycket beror på hur vi sköter vår ventilation. Om alla fönster och ventiler är hermetiskt stängda blir naturligtvis resultatet att man får fram en mätbar radonhalt. Därför rekommenderas att alltid ha springventilerna öppna. Nu har det från Socialstyrelsen utgått ett påbud att hela världen skall radonmätas. Denna gången räcker det inte med några få "mätburkar", utan på varje plan skall ett viss antal placeras ut. Vi kommer med mera info om detta när vi vet exakt hur det skall gå till.

Fönster! Nu när hissbytet snart är klart tänker styrelsen kasta sig över nästa stora projekt; fönsterbytet. Det blir en lite större operation än vad styrelsen kan klara av själva, trots tillgång till inte mindre än 3 ingenjörer. Tyvärr är två av dem något rostiga. Därför kommer vi be HSB hjälpa oss med upphandling och dylikt. Tanken är enligt red. att vi inte ska hitta den billigaste lösningen. Målet måste vara att finna den bästa. Både beträffande kvalitet som utförande. Med dagens ränteläge ligger vi ganska rätt i tiden för ett byte. Fönsterbyte har varit ett krav på våra stämmor flera år tillbaka. Nu är det dags att våga språnget.

Därmed får det vara nog med s.k. informativt småprat. När red. lyckats uppamma mera inspiration kanske vi kan få till ett julnummer också.

Till dess; ha en trevlig allhelgonahelg!GråboNytt

2014-08-29| Av: GN-red

Här kommer säsongens första GN. Det är nu drygt två månader sen det avslutande numret kom, med önskan om varmt väder och en god sommar. Visst blev vi bönhörda! Bättre sommar har vi inte haft på länge. Nu stundar höstregn, höststormar, vinterkyla och snö... Det finns ingen hejd på eländet.

Det stora och allt överskuggande arbetet i föreningen är hissbytet. Här gäller det att visa solidaritet och hjälpsamhet grannar emellan och hjälpa till med sopor, ev. inköp etc. Det krävs unga friska ben. Frivilliga bör anmäla sig till styrelsen.

Det blev, som Birger ville, vi fick nya soffor! Dom har faktiskt lyft gårdens utseende. De verkar vara av en kvalitet som med råge motsvarar de gamla soffornas.

Dessutom planeras det för nya rabatter och förnyelse av grönytorna med professionell hjälp.

Inte nog med detta. Det har framkommit önskemål om en boule-bana. Vi börjar bli lite fransyska av oss verkar det som. I samband med detta kommer nog piskställningen vid 8:an att stryka med. Den används ytterst sporadiskt. Hur som helst verkar det inte bli av i höst, utan vi får avvakta våren. Vi måste ju, precis som alliansen, se till att ha en stabil ekonomi.

Så var det dags för förmaningar.

När ni tvättar måste ni sätta i bokningslåset. Tider måste hållas! En gammal regel är dessutom att man tvättar i det hus där man bor. Undantag från denna regel får endast göras av hemtjänsten.

Höstens första styrelsemöte har ägt rum. Det verkar, av protokollet att döma, som att parkeringsfrågan är den hetaste och mest diskuterade. Problemet är att vi har för lite p-platser. Så länge det inte finns minst en plats per lägenhet, kommer besöksplatserna att användas mer än vad som varit tänkt från början. Det senaste förslaget är nu att begränsa tiden för parkering till 6 tim. De som hyr gästlägenheten kommer att undantas. Så det sedvanliga påpekandet: gästplats är inte till för fastboende! Bilkörning på gården är ett aldrig sinande diskussionsämne.

Frågan om rullatorer kom upp. Var ställa dessa? I 6:an är det redan fullt. Förslaget är att sätta dem i källaren i anslutning till cykelstallet. Då får man en ramp att köra ner och upp på.

Härmed stänger vi avdelningen för förmaningar och påpekanden och ser fram mot hissbytet med bävan eller förhoppning, mycket beroende på hur högt vi bor.

En ljusglimt i det tilltagande höstmörkret är att på tisdag 2/9, startar tisdagsfikat i föreningslokalen. Alltid något! Sedan står det väl inte på förrän det är dags för den första pubaftonen! Visst har vi det bra i vår förening!

Ha det bra till nästa nummer!

GråboNytt

2014-06-03| Av: GN-red

Dags att utge sista GN-et för säsongen! Så här års är det ju bara att vänta på att det varma vädret skall återkomma och att sommaren ska bli precis som när vi hade sommarlov.

Det handlar nu mest om att summera det gångna verksamhetsåret. Det har förflutit ganska bra. Vi fick en väldigt mild vinter och en tidig vår, vilket bidrog till låga kostnader för uppvärmning och snöröjning.

P-platserna 1 - 43 fick ny asfalt och nya linjer förra året. Tyvärr är platserna lika trånga som förut. De med lyxplatserna 44 -uppåt fick nya linjer förra veckan.

Stämman var i år något livligare besökt än vanligt. Man var kanske intresserad av hur det skulle bli med hissbytet. Joakim Hemström från Nordisk Hiss AB hade vänligheten att informera om hur hissbytet kommer att gå till. Han visade även lite bilder. Dessa är nu även uppsatta i entréerna. Info om datum och tider kommer att anslås i sinom tid. Vi hoppas bara att alla gamla på de övre våningarna verkligen tänker igenom sin situation för att klara tre veckor utan hiss.

Efter hiss-informationen kördes stämmoförhandlingarna igenom i högt tempo. Birger Lundgren svingade ordförandeklubban med sedvanlig ackuratess. Han föreslog dessutom inköp av nya utemöbler. Detta förslag gillades av stämman.

En diskussion om "helikopterplattan" avgjordes med handuppräckning. Det visade sig att stämman, med stor majoritet, röstade för gräsmatta, alltså varken tuja-häck eller stenröse. Verkar underlätta Rogers arbete.

Protokoll och styrelse finns nu att läsa på vår hemsida. Där hamnar även detta GN i sinom tid.

Information: måndag 9/6 kommer vi att ha en container på gården. Vi får en vecka på oss att skilja oss från det gamla kära skräpet. Ordf. ber oss påpeka att gästplatserna på gården inte är avsedda för de boende.

Nu är det slut på informationen. Vi ska bara berätta att den utskickade årsredovisningen, p.g.a. missförstånd på tryckeriet, inte hade den fina omslagsbild som vår duktiga sekreterare hade gjort i ordning. Därför visar vi den här nedan i stället. Därmed önskas alla på Gråbo enEn varm och god sommar

GråboNytt

2014-04-16| Av: GN-red

"Vi har vår i luften! Var har ni er?" Detta gamla citat från Blandaren kunde väl vara lämpligt som ingress till ett efterlängtat GN. -Long time no see- som prenumeranterna säger. Tillbaka till allvaret.

Styrelsen har gått igenom årets bokslut och funnit det vara ok. 2013 var ju ett år med "normal vinter". Å andra sidan kommer vi ju att få glädje av att den senaste vintern var desto mildare.

Vid ovannämnda möte togs beslut i några viktiga frågor. För det första bestämdes datum för årsstämman till måndagen 19/5 kl. 18. Folkets Park. Det andra stora beslutet handlade om hissbytet. Här har upphandlingen kommit så långt att vi börjat skriva kontrakt med en entreprenör. Vi hade offerter från: Kone, Schindler och Nordisk Hiss AB. Alla tre företagen har varit här och s.a.s. kollat läget. Under diskussionerna kom vi fram till att en lättare uppfräschning av elektronik och hisskorgar kanske inte var vad vi egentligen behövde. Vi fann att ska vi investera för 25 år framåt, bör vi göra det ordentligt. D.v.s. dörrarna bör bytas för att möta tidens krav. Vi breddar ingången till 80cm för att underlätta för rullstolar. Detta gör tyvärr att stopptiden förlängs en vecka. Vi valde Nordisk Hiss p.g.a. deras pris och deras löfte att klara bytet på just tre veckor. Den juridiska biten med kontraktsskrivning, vite vid förseningar etc. låter vi HSB sköta. Vi hoppas att hissfirman kommer till stämman och förevisar hur det är tänkt att bli. Detta borde ju utgöra ett dragplåster för att få fler medlemmar att bevista stämman.

Enligt offerten skall man klara av ett hissbyte på tre veckor. Detta gäller alltså tre veckor per hus. Man börjar i 6:an och fortsätter i nummerordning.

Den stora frågan är hur vi skall klara av vårt boende under dessa tre veckor. Det kommer att bli mycket väsen när man sågar betongen. Hur skall våra gamla komma ut dessa tre veckor? Här behöver vi ha hjälp av alla goda krafter med förslag och goda idéer. Hemtjänsten måste tas med i planeringen.

Arbetena är planerade att starta någon gång augusti-september. Under tiden som arbetena fortgår kommer vi att låna ut snicke-boa till firmans tekniker. Där kommer de att inta sina måltider och även förvara viss utrustning. Detta betyder att boa kommer vara stängd för alla andra under tiden.

Detta kan ju passa bra vad beträffar renhållning och allmän ordning i boa. Red. erfar att det varit si och så med detta på sistone. Det har till vår ordf. framkommit önskemål om uppfräschning av "helikopter-plattan". Den ser ju inte mycket ut för världen f.n. Här är styrelsen öppen för förslag. Lägg dylika i föreningens brevlåda, eller, ännu hellre, besök expeditionen någon torsdag och diskutera frågan med våra vicevärdar.

Till sist: kör försiktigt på gården! Tänk på att P-platserna på gården är till för gästande.

Väl mött på årsstämman!

Nu återstår bara för red. att önska alla medlemmar GLAD påsk!GråboNytt

2013-09-22 | Av: GN-red

Så var den över för denna gången. Sommaren vill säga. Så många soltimmar har vi inte haft på åratal. Det har faktiskt varit för varmt för grillen, den har inte varit framme många kvällar. Nu är det dags att byta utemiljön med grillaftnar till innedito med pub. Tisdagsfikat har redan startat efter sommaruppehållet. Skulle vara roligt att se några nya ansikten där.

Relativt många överlåtelser har skett. På gott och ont. De i 6:an sörjer förlusten av Daniel och Martina. Dom flyttar till Göteborg och Martina har beslutat lägga av med sin elitsatsning. Man förstår henne. Ett outsägligt slit skall till. Vi har mött henne på mornarna i vinter då hon kommit hemcyklande efter första träningspasset. Vi önskar dem lycka till i deras fortsatta civila karriärer.


Som alla sett har vi lagt ny asfalt på parkeringen. Det var ett logistiskt äventyr. Vart flytta 41 bilar? Det löste sig genom att vi släppte på restriktionerna beträffande parkering på gården. Dessutom ställde Livets Ord upp med sin stora parkeringsplats. Den svalde 25 bilar. Vi är pastor Urban Vikström stort tack skyldig.Det är två stora projekt som håller på att ligga till sig. Det ena är översyn av hissarna. Charlotte Palm från Kone var här och hälsade på för ett par veckor sedan och berättade vad hon tyckte var nödvändigt. En sak är klar; hissarna får bara inte stanna! Inte med den åldersfördelning vi har på våra medlemmar.
En realistisk bedömning är att det behöver investeras c:a 1.2 mio totalt. Som tur är har vi i underhållsplanen räknat med bortåt 1 mio. Enda problemet är att vi trodde att hissarna skulle klara 30 år. Dom har just fyllt 20 år. Elektronik blir föråldrad. EU-bestämmelser etc. gör att vi nog får bita i det sura äpplet och börja renovera en hiss i taget. Tre år framåt.

Det andra projektet, som vi försökt skjuta upp i det längsta, är byte av fönster. Tre stämmor i rad har nu tryckt på styrelsen att få tummen ur och påbörja upphandling. Det lär bli en affär på c:a 5 à 6 mio. Vi tänker kolla marknaden noga. Vi vill ha det absolut bästa. Tyvärr brukar det bästa även bli det dyraste. Men det är nu, när räntorna är låga, som man bör göra såda här investeringar. Det är f.ö. bara hälften som är investering, resten går under rubriken underhåll.

Ni har väl märkt att både Hasse och Roger kommit tillbaka. Vi hoppas dom håller sig i form några år till.

Låt oss nu inte deppa ihop över den försvunna sommaren utan se fram emot många trevliga pubaftnar i den nymålade fritidslokalen i höst.

GråboNytt

2013-06-25 | Av: GN-red

Trots alla besparingar i mediabranschen känns det nödvändigt att komma ut med ett nytt GN. Det finns nämligen mycket att ventilera. Framför allt: Roger, vår trogne och älskade allt-i-allo, har drabbats av någon form av utbrändhet. Undra på det, som han alltid har jagat runt gården med snöröjning, gräs- klippning, återvinning, soptunnor och annat. Dessutom har han alltid ställt upp vid stopp i avlopp eller när någon kran har läckt. Enligt Göta Service är han sjukskriven fram till semestern. M.a.o. hela sommaren! Som tur är får vi som ersättare Roger Junior, som varit hos oss tidigare och pryat. Han kommer att ha samma mobilnummer som pappa hade. Vi hoppas alla på Rogers snara återhämtning och att han kommer tillbaka till oss i höst, lika pigg och glad som tidigare. Roger kommer att vara efterlängtad!

Under tiden kan vi ju alla öva oss i att sköta sopsorteringen korrekt så att den är bra när han kommer tillbaka. Inget gör en vaktmästare mer frustrerad än slarv vid sopsortering och återvinning.

Årets stämma hölls 3/6. Föreningen hade denna gång lyckats övertala Birger Lundgren att svinga ordförandeklubban. Som gammal rutinerad stämmoordförande klarade han av förhandlingarna på ny rekordtid! Han höll deltagarna i strama tyglar och accepterade inte något onödigt "kringsnack".

Två mångåriga medlemmar av styrelsen, Sten Wihlborg och Anita Jonsson, avgick vid denna stämma och avtackades med blomster av vår ordf. Jan Holmström. Nya ledamöter presenterades. Stämman godtog valberedningens förslag.

Valberedningens ordförande, Pippi, kom med den stora överraskningen för dagen; hon ansåg att styrelsearvodena varit alltför låga under lång tid. Hon hade kollat statistik från HSB och jämfört föreningar av Gråbos storlek. Hon menade att arvodessumman skulle höjas från 11.000 till 27.000. Arvodena har legat stilla sedan 2001, så det kanske inte är så förvånande. Även här gick stämman på valberedningens linje.

GN kommer ut på helt ideell basis! (reds. anm)

Årets uppställning av container blev en stor succé, med tanke på att den blev helt fullastad. Vissa styrelsemedlemmars aktivitet vid städning och tömning av källar- utrymmen etc. gav upphov till en del gnissel. En förklaring till städningen är att brandtillsynen allvarligt hade tillhållit oss att hålla gemensamma utrymmen rena från brännbara föremål. (M.a.o. skräp) Dessutom varnades redan i förra GN att en städning skulle komma att företas.

Nästa stora fråga, aktuell redan för ett par stämmor sedan, var frågan om fönsterbyte. Stämman beslöt uppdra åt styrelsen att fortsätta undersöka marknaden och kostnaderna. Tanken på tvåsidiga fönster lockade många på stämman.

En mycket känslig fråga ventilerades: gårdsfesten! Festkommittén anser att efter den stora 50-årsfesten förra sommaren, bör vi kunna avstå från gårdsfest i år och i stället träffas vid de grillaftnar som kommer att anordnas med ojämna mellanrum. Det blir intimare och trevligare.

Det har kommit en insändare till GN. Den följer här nedan:

"I natt jag drömde....att vi hade fått en lååååång lista med med förslag på lämpliga kandidater till styrelse och valberedning från engagerade och glada medlemmar i föreningen.... En så lååång lista att vi bara behöver plocka namn från den vid behov... och att alla föreslagna kandidater är beredda att göra sitt allra bästa för medlemmarna och föreningen.... det är ju det som är meningen med föreningen. Som sagt, det var en dröm..... ELLER?

Tack för ordet säger Pippi! alias Ann-Mary Almström i 8:an "

Våra tankar går till gamle vaktmästaren, Hasse, som ligger på sjukhus med lårbens- frakturer. "Krya på dig Hans! Vi saknar dina glada gliringar!"

Med önskan om en härlig midsommar tecknar jag: GN-RED

GråboNytt

2013-04-25 | Av: GN-red

Vi trodde att vi kunde klara att hålla GN:s utgivning som kvartalstidskrift, men efter chef- redaktörens avgång har det varit tunnsått med artiklar. Inte för att det inte saknas material att skriva om. GN, som all annan press i Sverige, är ju drabbat av den svaga konjunkturen och de hårda indragningarna på redaktionen.

Hur som helst; vi griper oss an årets första nummer med friskt mod. Först till alla pekpinnar. Vi lär aldrig få till den ideala medlemskåren, det är alltid något som inte fungerar som vissa vill att det ska. Det kommer alltid på GN:s lott att framföra klagomålen.

Sopsorteringen Enligt Roger kunde den vara bättre. Ginflaskor och glödlamport skall inte läggas i elektronik- lådan. Sådant har vi i avfallshuset!

Bakom ovanst. hus har vi haft en kompostlåda. Den är nu stängd tills vidare, då den blev överfull och mängder av blomrester etc. hystades ner i ravinen. Tyvärr ofta åtföljt av plast- krukor och annat icke komposterbart. Släng inte ner något i ravinen! Det är kommunens mark och en vacker dag kanske en inspektör kommer på att vi måste rensa upp. Det kan bli dyrt. Ni som har krukväxter och blomster som passerat bäst-före-datum skall inte förtvivla; vi har placerat kärl bakom avfallshuset för sådant. Ett kärl för organiskt mtrl och ett för plastavfall. Försök nu att hålla dessa fraktioner åtskilda!

Snickerboa! I snickarboden finns ett antal skåp upphängda längs väggarna. Eftersom ingen vet vem som äger vilket skåp, ber vicevärdarna att de som känner sig utpekade genast sätter på en lapp med namn och telefonnummer. När juridiskt lämplig tid förflutit kommer vi sedan att tömma alla omärkta skåp. Finner vi värdefullt innehåll, skänker vi det till någon insamlingsorganisation. Dessutom är det, trots alla förmaningar, dålig ordning i boden. Gamla målarburkar, verktyg och annat ligger och dräller. Ordningen är nu så dålig att det har höjts röster för att stänga boden och låta folk kvittera ut nyckel hos någon av vicevärdarna. Den hittillsvarande fria åtkomsten av lokalen kan vara på upphällningen.

Källarutrymmena Ett stort irritationsmonument är alla privata, udda saker som förvaras i s.k. allmänna utrymmen. Här förekommer både skidor, sparkstöttingar och kälkar. Här må egna förråd nyttjas. De som satt egna hänglås på föreningens förråd, vilka är till för skyddsrumsutrustning, skall märka dessa med namn och lgh-nr. De kan ju tillhöra människor som flyttat för länge sedan eller som är avlidna.

En tråkig sak: vi har än en gång drabbats av stöld av bildäck i källaren. Även cykelstöld har förekommit. Var rädd om era nycklar! Se alltid till att källardörrarna går i lås!

Efter en hel sida med klagomål och påpekanden är det nu hög tid att komma med lite info till er medlemmar.

Kalla golv Som alla sett har vi tagit bort fläktarna i entréerna och ersatt dem med ett element. Detta har tyvärr inneburit att köksgolven i 3-orna ovanför entrén blivit väldigt kalla. Något som visat sig i år. Åtgärd som kan göras är att isolera taket i entrén. Entrédörrarna står öppna väldigt länge om man använder den automatiska öppnaren. Friska människor borde kunna öppna utan elektronisk hjälp.

Köksavloppen Många av oss har väl även observerat att vi haft spolbil till alla tre husen för att rensa köks- avloppen. Det är inte roligt att få andras avlopp in i köket! Något tycks ha gått snett vid stambytet för 10 år sedan. Avloppsstammar brukar funka i över 50 år! Å andra sidan används mera oljor av olika slag i matlagningen nu för tiden. Tänk på att aldrig spola ner smält smör, stekflott e.dyl. i avloppet! Använd hushållspapper och påsen för matavfall. Spola heller aldrig ner kaffesump!

Container Vi kommer, som tidigare år, att beställa hit en container för grovsopor. Ett gyllene tillfälle att bli av med gammalt skräp! Tidpunkten är ej fastställd vid tiden för GN:s pressläggning.

Hissarna Hissarna har nu uppnått den aktningsvärda åldern av 20 år. Enligt Kone är det läge att börja fundera på en större renovering. Vi har i underhållsplanen avsatt 800.000 för 2014. Men enligt Kone kommer det att röra sig om 400.000/hiss. Vi får hoppas de klarar sig ett tag till. Problemet tycks vara vissa elektroniska komponenter som gått ur marknaden och där reserv- delar inte finns att uppbringa. En sak är klar; hissarna måste fungera! Annars är det åtskilliga i vår förening som blir sittande i husarrest.

Parkering Under över alla under! Vår parkeringschef hade denna gång inte några större klagomål på trafikanterna. De verkar sköta sig relativt hyggligt.

Bokslutet Bokslutet har kommit och visade ett litet överskott. Det är alltid roligt när budgetarbetet funkar. Dock har vi stora utgifter framför oss; avlopp, hissar, kalla golv etc. Problemen tar aldrig slut. Här är det på sin plats att nämna att årsstämman är bestämd till 3.e juni, kl. 18, i Folkets Park. Kallelse kommer senare med anmälningsblankett som vanligt.

Detta var vad GN-red. hade att komma med. Efter så långt uppehåll i utgivningen kunde man naturligtvis förväntat sig mer. Men man må betänka att alla orkar inte läsa sida upp och sida ner om klagomål, problem och kostnader. Därför ber vi er alla att se fram emot den hägrande sommaren, med grillparties och andra utenöjen!

Vi tackar för visat intresse!

GråboNytt

2012-12-10 | Av: GN-red

Snart har det gamla året gått till ända, ett nytt tar vid och vi ser fram emot en ny vår. Vintern har drabbat oss. Den kommer alltid lika överraskande. Denna gång t.o.m. så kall och snöig att vi fick skjuta upp en glögg- och grillkväll. Roger har fått kämpa med snömassor och punkteringar på snöplogen. Vi kan skatta oss lyckliga som har HSB Götas bästa vaktmästare. I år stämmer kanske ordstävet: Anders braskar, julen slaskar.

Vi är inne i julmånaden. Det märks på många vis: granen och tomten är på plats och Lucia ska firas i fritidslokalen med kaffe och pepparkaka.

Nu till övrig information:

Som alla sett har det blivit värmeelement i entréerna. Det blev inga nya fläktar vilket föregavs i förra GN. Nuvarande lösning anses tillfyllest och enklare.

Vi har en underhållsplan som vi följer. Den är dock inte att betrakta som gudsord, utan avsteg kan göras vid behov. Nu har det visat sig att Nordhs klago- mål på senaste stämman var riktiga, varför vi är igång med att införskaffa ny torktumlare till 8:an. Egentligen var det en ny tvättmaskin i 10:an som var aktuell. Vi hoppas den överlever till nästa budgetår. Det är t.o.m. så att vissa medlemmar inte vill bli av med en viss maskin.

Så till pekpinnarna:

Sopsorteringen funkar sisådär. Vi kan alltid bli bättre. Men på det hela taget måste vi medge att våra medlemmar sköter sig hyggligt. Tanken var att skriva exemplariskt, men Roger ville inte skriva under på det. Det är han som får rätta till våra tillkortakomanden.

Vi har på senare tid lagt märke till att hantverkare sätter sina bilar framför portarna allt längre tidsperioder. Ni som gör renoveringar, berätta för dessa "skuttar" att endast i- och avlastning får ske framför port. Sedan skall bilen förflyttas till en besöksplats. Betänk att sopbilen, färdtjänst, ambulans och taxi etc. måste ha fri tillgång till våra smala infarter.

Hur som helst; medlemmarna sköter sig bra, det är fr.a. besökare som kanske inte är helt informerade om läget på gården.

Ytterligare ett påpekande:

Vi har lagt märke till att man i all välmening vill mata småfåglar genom att lägga ut brödsmulor, fläsk och andra livsmedelsliknande saker. Snälla! Gör inte så! Det drar bara till sig råttor, skator måsar och småfåglarna blir utan. Skall ni mata småfåglar måste ni skaffa någon form av fröautomat som hängs upp i ett träd. Då kommer den goda tanken till sin rätt.

GN-red. har uppsnappat från styrelsen att den, efter hårda budgetförhandlingar, kommit fram till att hyran i år lämnas oförändrad. I samband med denna notis passar det väl bra att GN-red tackar för i år och önskar alla medlemmar en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

2012-10-05 | Av: GN-red

GN-red. har känt ett tryck från vissa medlemmar att komma ut med ett nytt nummer. Därför gör vi försök igen.

Det går inte att komma ifrån. Det räcker att titta ut genom fönstret; året går mot sitt slut.

Det är läge att minnas goda stunder på gården. Här framstår ju fr.a. gårdsfesten i ett särskilt skimmer; stort deltagande, fattas bara, det var ju 50-årsfirande! Denna fest blir lätt att minnas eftersom Pippi dokumenterat det mesta genom sina bilder. De flesta sitter uppsatta i fritidslokalen tillsammans med stor bild av festkommittén.

Som alla kan se, har blomsterflickorna gett upp inför höstklimatet och plockat bort en hel del av blommorna. Roger har tagit in Susanna till ett torrt och frostsäkert utrymme.

Vi får ägna oss åt kulturell verksamhet; såsom att läsa böcker. Man kan låna böcker i vårt "bibliotek" (I källaren i 6:an) Där finns en hel del, både gammalt och nytt, mycket tack vare Åke G i 6:an. Det finns ingen bibliotekarie. Man lånar och lämnar åter som det passar. Vi har märkt att det tillkommit en hel del ganska nya böcker. Troligen donationer.

Här har vi även gymmet. Ett par motionscyklar och en "gåmaskin". Ett sätt att hålla formen när höstrusket och vinterkylan avskräcker från långpromenader eller cykelturer.

Så till det vi brukar kalla information:

Vi sköter oss inte i soprummen! Förpackningar må vara brännbara, men dom ska inte läggas i "brännbart"! Dom ska sorteras i plåt, plast eller kartong! Roger har uppmärksammat oss på att det har skett en klar försämring under senare tid. Vad beror detta på? Våra medlemmar är väl ändå läskunniga? Vi har dessutom

nu en värdinna som tar emot nya medlemmar och förser dem en liten broschyr med info om det mesta som rör föreningen. Till syvende och sist är det ju den gemensamma trivseln som räknas. Ordning och reda, snygga gårdar och soprum m.m. har betydelse vid värdering av lägenheterna. Vi kan här upplysa om att en lägenhet nyss har brutit 1-mijoners-vallen.

Efter den stora vattenläckan i 8:an trodde vi att folk skulle vara mera observanta. Men nu visar det sig att en diskmaskin har stått och läckt, förmodligen en längre tid. Detta ger stora och fr.a. dyra skador. Diskmaskiner ska stå på en "plastlåda" som gör att ev. läckage riktas framåt och syns. Tidig upptäckt av läckage ger ringa eller inga skador om de åtgärdas direkt.

Så till trafiken på gården; Alla vet ju att Stenas sopbilar kommer nästan varje morgon. Dom är stora och behöver utrymme. Färdtjänst och ambulans är andra fordon som måste prioriteras. Därför: parkera aldrig framför portar eller på in- och utfarter! Detta gäller även hantverkare!

Nu till mera allmän information.

Vi gjorde i vintras en undersökning av den radonmängd som antas finnas i hus av Gråbos ålder och konstruktion. Vi placerade 12 st. små mätare, 4 i varje hus på olika våningar. Efter angiven tid samlades de in och lämnades för analys. Det visade sig att det gränsvärde som finns överskreds en liten smula i endast två fall. Medlemmarna i dessa lägenheter är informerade om vikten av god ventilation och vädring. M.a.o. finns inget skäl till oro vad beträffar radon.

Styrelsen överväger att byta fläktar i trapphusen. De nuvarande har varit igång i 50 år och torde anses uttjänta. Vi hoppas komma igång och bli klara innan vinterkylan sätter in.

Det är aldrig försent att bli den man skulle kunnat vara

GN-RED

GråboNytt

2012-07-06 | Av: GN-red

Året 2012. Hur blev första halvan? Kall, kall, regn och åter regn. Men skam den som ger sig! Hoppet är som bekant det som sista som överger människan.

Har det varit något speciellt? Jo, men visst! Styrelsen har skrivit nytt avtal med Com Hem. Vi lyckades halvera kostnaden för kabel-tv.

Stämman gick av stapeln 23/5 med någorlunda acceptabelt deltagande. Den förlöpte på sedvanligt sätt. Vi fick en delvis förnyad och föryngrad styrelse som kommer att arbeta för en bra förening.

Bersån vid 6:an har nu fått nya buskar och trän. De gamla blåste ju ner Blomsterflickorna har som vanligt prytt gården med vackra blomster.

Så kom då äntligen vår efterlängtade midsommar, så nära förknippad med nubbe och sill. Ett antal medlemmar ställde upp och klädde majstången och hade sedan fest på midsommarafton. "Same procedure as every year!"

Vädret hittills i år har ställt till det så att vi inte kunnat ha så många grillkvällar som önskvärt, men vi ska försöka ta skadan igen.

Det är nu 50 år sedan de första hyresgästerna flyttade in och det kommer vi att fira med en extravagant gårdsfest. Envisa rykten gör gällande att den kommer att gå av stapeln 11/8. Hoppas alla kommer!

Tvättstugorna är nu ommålade och uppfräschade. 8:an har fått ny tvättmaskin. Något gnäll över sopsorteringen tar vi inte upp den här gången. Däremot, i ljuset av vattenskadorna i Lars' lägenhet; all renovering som berör vatten, diskbänk, armaturbyten etc. måste alltid anmälas till styrelsen i förväg. Dessutom måste behörig och professionell rörmokare anlitas!

Ha nu en fortsatt fin sommar! Kör försiktigt på vägarna! Var rädda om er! Vi på redaktionen vill gärna måna om våra läsare.

GråboNytt

2012-04-30 | Av: GN-red

Red. brukar alltid starta GN med att tala om vädret, så även nu.Våren har äntligen kommit fast det satt hårt åt. Vi väntar fortfarande på den goda värmen som kan locka fram vårkänslorna.

Som ni sett gick det illa för uteplatsen vid 6:an men det kommer att rättas till med plantering av nya träd.

Ni har väl träffat Pernilla? Vår glada målare som under några dagar kommer att ockupera samtliga tvättstugor. Där skall fräschas upp med ny färg. Vi hoppas det inte stökar till det för för mycket.

Vi kan som vanligt inte låta bli att tala om sopsorteringen! Den fungerar till stor del bra, men i miljöhuset finns t.ex. en korg för färger o.dyl. Där skall inte plast eller plåtlock ligga. Sådant hör hemma i de vanliga soprummen. Bättring! Dessutom klagas det på bilparkeringen igen. Betänk att sopbilen och bussen för färdtjänst måste komma fram! Följ de föreskrifter som finns!

Vårt uthyrningsrum har uppgraderats med en TV, vilken vi fått av en medlem.

Stämman i år går av stapeln den 23/5. Anmälningsblankett kommer senare med

kallelsen. Det blir sedvanlig förtäring.
Samma dag pågår tyvärr i folkparken årets veteranbilsmöte, vilket gör att vi inte
kan köra in på parkens område.

GN kommer att drabbas av en allvarlig vakans då vår chefredaktör aviserat
sin avgång. Vi tar tacksamt emot förslag till ersättare. Ansökan kan lämnas i
brevlådan i 6:an. Måhända är detta det sista numret.

GråboNytt

2011-11-29 | Av: GN-red

Vintern är i antågande. Julen och nyår närmar sig. Det är alltså dags att göra en budget för 2012. Budgetmötet hölls den 23/11 och resulterade i höjning på 2%. Det gör i snitt c:a 60.-/mån. Tanken är att med små steg förbereda oss för fram- tida investeringar och höjda kostnader.

Kort uppräkning av årets investeringar: fläktsystem, värmepumpar och isolering av taken över 2-orna. Under våren kommer vi att måla om i tvättstugorna och torkrummen samt gången ut. Även dörrar och fönster.

Apropå tvättstugorna; Det klagas på städningen av desamma. Märkligt att vi alltid måste ta upp detta. Golv, filter, tvättmedelsfack, tvättho, maskiner etc! Gäller alla tre husen. Skärpning!

Ytterligare gnäll från red; Soprummen! Varför hamnar så mycket i "brännbart" när vi har återvinning i samma källare för både plast, plåt och kartong? Flaskor skall ej ställas i elektronik-lådan utan bäras bort till igloo-huset. Det blir som vanligt "vi andra" eller Roger som får gripa in. Återigen: Skärpning! Grovsopor skall till sortergården. Ni utan bil, tala med någon i styrelsen!

Till något trevligare ämne: "motionsrummet" i 6:an. Där sker nu lite upprustning av motionsredskapen. Dessutom, glöm ej det lilla biblioteket! Där finns böcker att låna och läsa nu under de mörka vinterkvällarna.. Vi kan ju inte ha pubafton varje kväll, inte ens varje vecka, men vi hade en den 26.e Nov. Den var relativt välbesökt. Nog avhandlar man världsproblemen mycket lättare med en ölsejdel i handen! Snart stundar 13/12 med lussekaffe, där föreningen bjuder på fika och lussekatter. Kanske t.o.m. en Lucia dyker upp. Reklam kommer upp senare.

Vi har aldrig tidigare i GN berättat om lägenhetsvärden. Kanske läsekretsen är intresserad? Vi kan i så fall meddela att under året har 2-or sålts för mellan 550-650 tusen.

En gåta i vintermörkret:

Vad är det som inte kan gå för sig själv trots att det har två ben?

Som alla har sett har Roger redan satt upp granen. Inte bara en gång utan fastmer två gånger. Det var Berith som ställde till det den här gången.

Eftersom detta är det sista GN för i år ber vi att få önska alla läsare

En God Jul och ett Gott Nytt År

GråboNytt

2011-09-21 | Av: GN-red

Sommaren, med sol och regn, finns snart bara kvar i våra minnen. Vi går mot kyligare tider.

Dags för GN-red. att vässa pennan och hemsöka medlemmarna med en resumé;
vad har hänt hittills under året?

Vi har uppgraderat ventilationssystemet och bytt ut de uttjänta värmepumparna.

Gårdsfesten drog ett stort antal besökare som fick en trevlig underhållning.
Festkommttén vill genom GN tacka alla frivilliga som hjälpte till med tält, bord, stolar och allt annat.
Här vill GN gärna framföra ett stort tack till festkommittén!

Vi har även haft grillaftnar, där man träffas i all enkelhet och njuter av de goda sommarkvällarna.

6:ans källare har fått en ny entré, i likhet med de andra husen. Speciellt uppskattat av Roger, tror vi.

En gammal klassiker i repris; klagomål på städningen i tvättstugorna. Det tycks gälla alla tre husen. Det är bara att följa de anvisningar som finns. Bättring!

Ett vackert initiativ togs av Pauline och Petros i 8:an, då de arrangerade en in-
samling till Afrikas horn. Vi har verkligen duktiga ungdomar i föreningen!

Inför hösten och de kulna vinterkvällarna vill GN påminna om vårt lilla bibliotek. Det finns i motionsrummet i 6:an källare. Ett mycket begränsat, men dock urval av böcker finns att låna. Passa gärna på att trampa lite motionscykel samtidigt.

Har ni synpunkter eller idéer, tveka inte att kontakta GN-redaktionen för att få med desamma eller lägg en lapp i 6:ans brevlåda. Vi tar dock inte emot anonyma skrivelser. Allt ska vara undertecknat.

GråboNytt

2011-05-20 | Av: GN-red

Sommaren är på god väg och med den väntar semester för många, så även för GN-red.

Men först måste vi nämna sopsorteringen! IGEN!!!
I luckan för matavfall får inga andra påsar användas än de avsedda, d.v.s.
de av papper. Detta avfall skall gå till framställning av biogas!
Brännbart får inte innehålla plast- eller plåtburkar. Dessa ska läggas i
respektive kärl. Vi har ju oförskämt nära till återvinningsplatsen.
I kärlet för kartong har Roger funnit både plåtburkar och köttvaror.
För att inte tala om onämnbara plagg!

Kommunen har gett oss påstötning vad beträffar sopsorteringen.
Det görs stickprovskontroller av sopbilsförarna. Om det visar sig att vi inte sköter oss, d.v.s. sorterar rätt kan vi drabbas av förhöjd taxa- Det kan bli dyrt för föreningen. Det rör sig om 65 - 70.000 på årsbasis.

En container för grovsopor visade sig verkligen behövlig. Den verkade vara så populär att vi funderar på att göra detta årligen återkommande.

Vi har haft slutbesiktning på de nya fläktarna och värmepumparna. Det fattas nu bara diverse isoleringsarbeten. Skorsten & Vent kommer ge oss instruktion om hur man skall hantera fönster och ventilations-springor för att få bästa inomhusklimat.

Efter att ha lyssnat på stämman har styrelsen beslutat höja avgiften för p-platserna med 50.-/mån fr.o.m. juli. Våra möjligheter till andra inkomster är starkt begränsade. Stämman ansåg även att under rådande p-platsbrist lgh. utan bil bör återlämna platsen. Dessutom tyckte stämman att det bör räcka med en plats/lgh.

Numera finns belysning på uteplatsen (taket bredvid sandlådan)
Kontakten till belysningen finns inne i återvinningshuset, alldeles till vänster om dörren.
Nu återstår det bara att avvakta vad festkommittén kommer fram till beträffande festligheter under sommaren. Gårdsfesten är redan inplanerad; här diskuteras två olika datum, 6.e eller 13.e augusti. Till sist: stämman ville föra till protokollet ett varmt tack till allas vår Roger för det utmärkta arbete han gör för oss. Tack Roger!

Detta var allt för idag. Redaktionen önskar alla en fin sommar!


GN-red

Redaktionen har fått in en insändare:


Hej kära Gråbobor!

Nu är årets föreningsstämma avklarad. En sak som förundrar mig, är det svaga intresse en stor del av föreningens medlemmar visar för stämman.
Beror det kanske på att Ni tycker att vi har en fantastisk styrelse, som Ni helt och fullt litar på ska sköta Era angelägenheter inom föreningen på ett strålande sätt?

Eller är Ni för slöa för att bry Er om hur allting sköts?

Stämman är föreningens beslutande organ.
Om Ni INTE har varit med och tagit besluten på stämman, så må ni också tiga i fortsättningen.

Kom på nästa stämma och visa, antingen Er uppskattning, eller peka DÅ på det Ni tycker är fel. Man kan även skriva motioner till stämman...
Eller varför inte en liten insändare i Gråbonytt?Tack för ordet säger "Pippi"

alias
Ann-Mary Almström i 8:an


GråboNytt

2011-03-01 | Av: GN-red

Det ser ut som om den långa vintern är på väg att ge upp striden mot våren.
Solen har redan börjat värma så smått. Det kanske finns hopp.

Vi har nu äntligen fått ventilationen på plats och injusterad.
Vi hoppas att installationen inte inneburit alltför stora besvär för medlemmarna.
Nu återstår bara att se vilken energibesparing detta ger.
Det kan behövas om dessa vintrar skall fortsätta.

Vi har fått rapport om att tvättstugorna ibland bokas utan att någon tvätt utföres.
Tvättnyckeln skall alltid sättas i parkeringsläge när vi är färdiga.
Städningen däremot tycks skötas exemplariskt. Det är bra!

Vi har haft brandsyn, vilket framgått av anslagstavlan.
Viktigt är att alla har installerat brandvarnare.
Detta kommer att kontrolleras under våren av brandskyddsmndigheten.
Behövs hjälp? Ring Sven: 138114.
Det har hängts upp en brandsläckare i varje entré.
Vi tvingades även sätta tillbaka dörrstängarna i nedre källaren.
Rollatorförare med svaga händer kan få hjälp av kommunen med installation av
s.k. elektronisk öppnare.
Man söker via vårdcentralen eller hemtjänsten.

Vi vill även dra en lans för vårt "gym" i källaren på 6:an.
Där har vi motionscyklar, hantlar och annan utrustning för den som önskar pröva.
Där finns också en "intellektuell" hörna med böcker för hemlån.
Här förekommer en hel del litteratur om det gamla Huskvarna. Gå dit och botanisera!


GråboNytt

2010-12-01 | Av: GN-red

Vintern har gjort sitt intåg. Snö, slask och kyla väntar oss framöver. Vi på
GN-red. kryper in i värmen och tar fram pennan.

Först sopsorteringen, som har pågått nu i ett år och fungerat bra. Alla
ska ha en eloge för detta. Det finns dock ännu lite att förbättra. Vi tänker
på elektroniken, i den behållaren hamnar fortfarande en del konstigheter
liksom burklock i batterilådan. Dom ska till plåtförpackningar. Nog om
sortering!

Ventilationsfläktarna byts nu ut och vi hoppas ingreppen inte varit till
alltför stort besvär.
Det var hög tid att byta. De nya fläktarna lär ha 30% lägre
energiförbrukning. Man kan ju undra förstås om de uppnår samma
livslängd som de gamla.

Värmepumparna avses också bytas ut. Arbetet beräknas vara klart i
januari. Boende påverkas ej.

Nu till det prekära. Styrelsen har beslutat om en budget för 2011, som
innebär att årsavgifterna höjs med 2 %. Det betyder 55:- - 70:- per mån.
beroende på lgh-storlek och -läge. Orsaker: elkostn. beräknas öka med
5%, fjärrvärmen med 3%, vattnet med 14%. Räntorna befaras öka. Detta
är några axplock bland alla utgifter.
Däremot kan vi glädja oss åt att sophämtningen inte blir dyrare. Detta
beroende på vår beredvillighet att införa sortering.

En ny hyresgäst har anmält intresse för att sätta upp en basstation på taket
till 6:an. Det är ett dotterbolag till Telia. Villkoren blir ungefär desamma
som för 3G, vilka funnits här sedan 2002. Om Telia får alla tillstånd är
styrelsen böjd att godkänna villkoren. Vi får in 30.000.- per år utan att
behöva göra något själva. Dessutom får vi alla bättre signal vad gäller
mobilt bredband.

Måndag 13.e Dec. blir det lussekaffe i fritidslokalen. Lucian fattas
fortfarande, så har ni någon på förslag, kontakta festkommittén!
Tidpunkt meddelas senare.


GråboNytt

2010-11-10 | Av: GN-red

"Styrelsen har beslutat att byta ventilationsfläktarna till nya, som är tryckstyrda och mer ekonomiska." (GN 2010-08-16)
Nu har entreprenören påbörjat arbetet med fläktbytet. I samband med
detta måste utsugsdon i varje lägenhet kontrolleras för att man sedan skall
kunna ställa in dem efter själva fläktbytet.

Vid kontroll i ett antal lägenheter har entreprenören upptäckt att det före-
kommer en hel del hemmasnickrade köksinventarier.
I flerbostadshus som våra, måste fläktar och ventilation vara
professionellt installerat, för att obalans ej skall uppstå i systemet.
Vanliga, fast anslutna köksfläktar, får ej förekomma. Endast kökskåpor
eller kolfilterfläktar.

Styrelsen har därför uppdragit åt entreprenören att vid genomgången av
köken omtala för innehavaren hur befintlig installation uppfyller kraven
och vid behov hjälpa till vid tillrättaläggandet.
Krävs nya kåpor kommer kostnaden att belastas lägenhetsinnehavaren.
Vi måste en gång för alla få rättat till eventuellt felaktiga installationer.

I den händelse arbetet inte blir färdigt görs ett uppehåll i installationerna
under jultiden och fortsätter därefter i januari.

När allt är klart tror vi att vi kommer att ha friskt luft i våra lägenheter
och slippa allt matos. Vi kommer då även att göra en radonkontroll.


GråboNytt

2010-08-16 | Av: GN-red

Redaktionen har haft ett litet uppehåll, men nu är vi på alerten igen.
Vi önskar alla Gråbobor en fortsatt fin sommar.

Klagomuren: skakande av sängkläder och mattor via fönstren är inte
tillåtet. Det finns piskställningar på gården. Se "Trivselregler" pkt 7!

Sortering av sopor och återvinning börjar se bra ut. Det finns dock för-
bättringar att göra.

Gårdsfesten 31/7 blev en stor succé. Damerna i festkommittén ska ha en
stor eloge för genomförandet.. Samtidigt vill vi tacka alla frivilliga för
den hjälp vi fick med tält och bord.
Även underhållningen av Rode och Otto föll väl ut.

Styrelsen har beslutat att byta ventilationsfläktarna till nya, som är tryck-
styrda och mer ekonomiska.
Samtidigt ska vi installera nya värmepumpar. De gamla har passerat sin
bäst-före-datum med råge och börjar kosta för mycket att reparera.

Parkeringen: Endast i rutorna! Absolut ej framför husen! Är rutorna
upptagna, sök plats på närliggande gator!

Ett ord på vägen: förändra sig kan ingen men bättra sig kan alla.


GråboNytt

2010-06-18 | Av: GN-red


Goda Gråbobor; våren och sommaren har väl inte visat sig från sina bästa sidor så här långt. Men var vid gott mod! Värmen kommer!

Gårdsfesten kommer i år att få ett annorlunda utseende. Vi kommer att avstå från tältet och hoppas vädrets makter är vänliga mot oss. Det blir också ett lite annorlunda program. Närmare information kommer senare.

Besöksparkeringen är till för besökande och ej för fastboende.
Parkering framför husen är fortfarande förbjuden. I- och urlastning är dock fortfarande tillåtet.

För övrigt tycker vi att samtliga sköter sig bra, vad beträffar sophantering och återvinning Vi vill därför önska alla medlemmar en varm och solig sommar!

Ett ord på vägen: Vin och vänskap smakar bättre då de blivit gamla.

GN- red

GråboNytt

2010-04-27 | Av: GN-red


Nu har våren kommit och många vill njuta av de första solstrålarna, då allt föds på nytt.
Det fejas och grävs i rabatterna.
Så gör även Roger; han sopar och klipper. Blomsterflickorna har också börja så smått.
Alla ni andra får gärna städa bort ett eller annat skräp på gården.
Allt för allas vår trevnad!
Nu till klagomålen: Vi har en "korg" för återvinning av elektronik.
Tyvärr slängs där även en hel del annat, såsom glas mattor och tygtrasor.
Detta slarv innebär extrajobb för Roger, som måste plocka bort och sortera allting.
Sköts inte detta slutar det med att var och en får köra sin el-återvinning till sortergården.

Det har varit besvärligt med parkeringen i vinter. Därför har vi varit lite toleranta.
Men nu är snön borta, det gäller för våra medlemmar att påpeka
för sina gäster, att parkering endast får ske inom angivna rutor.
Parkering framför husen är absolut förbjuden.
Dessutom: Kör sakta!!!

Bokning av tvättid utan att använda den är inte bra; skärpning !
Belysning i källarna glöms ofta. Släck efter er!

Ventilationssystemet är under uppgradering. Nya s.k. tryckstyrda fläktar
skall installeras, senast till hösten. Detta innebär väsentlig elbesparing.

Styrelsen tänker övergå till HSB:s digitala administrationssystem, vilket medför att vi sparar en slant.

Byte av tvättmaskin och tumlare har skett i 6:an p.g.a. maskinhaveri.
Vi kommer att fortsätta byta uttjänta maskiner i enlighet med vår under-
hållsplan.

Årets stämma äger rum 20/5. Bokslut och anmälningsblanketter kommer senare.

Ett ord på vägen: Vi har alltid nog med tid om vi använder den rätt!

GråboNytt

2010-01-29 | Av: GN-red


Ett nytt år har börjat, med allt vad det innebär av förhoppningar och nyårslöften.
Det nya året överraskade oss med snö och polarkyla.
Till glädje för en del och till förtret för andra.

En liten tillbakablick på året 2009:

Det största ingreppet var nog stängningen av sopnedkasten.
Det verkar dock som det funkar bra. Det syns på att behållarna för kartong-,
plast- och plåtförpackningar nu blir fyllda mycket snabbare.
Vi har fått dubbla tömningsfrekvensen på just kartong.
Tydligen gick mycket rätt ner i sopnedkasten tidigare.

Delar av fasaderna på 8:an och 10:an tvättades under sommaren.

Alldeles i dagarna har vi fått nya dörröppnare till källare/soprum och tvättstuga.
Det bör underlätta när vi ska gå ner med avfallet.


För att blicka framåt:

Vi behöver investera i nya s.k. tryckstyrda fläktar. Vi har konsulterat Göta Service.
Resultatet bör bli en ansenlig energibesparing och jämnare ventilation.

Några andra större investeringar är inte planerade för år 2010. Endast normalt under-
håll. Där ingår ju t.ex. byte av tvättmaskiner, tumlare och torkrumsaggregat i den mån de
blir föråldrade och oekonomiska.

På förekommen anledning vill vi påpeka att större ombyggnader i lägenheterna ej får
utföras utan anmälan till styrelsen. Vi har HSB:s standardformulär,
som reglerar vad man får göra och hur det hela skall följas upp av byggteknisk expertis.
Allt för att undvika skador på fastigheterna.

Fru Karlsson ligger och vrider sig i
mardrömmar. Plötslgt ropar hon:
"Min man kommer" varpå Karlsson,
som ligger bredvid, river åt sig sina
kläder och hoppar ut genom fönstret.

Svar på gåtan: 5-öring


GråboNytt

2009-11-15 | Av: GN-red

Nu närmar sig vintern med stormsteg. Det står heller inte på förrän tomten är på plats vid najaddammen.
Detta innebär mycket arbete för många, men även glädje, både för gammal och ung.


Nu till det triviala;

Den nya sophanteringen är nu genomförd och det verkar på det stora hela som om våra
medlemmar fattat vitsen med det hela. Naturligtvis, i en så stor förening, förekommer slarv och okunskap;
t.ex. skall inte tidningar och ölburkar läggas bland det brännbara.
Till sådant har vi speciella kärl, c:a tre meter till höger!


Tvättstugorna

Detta ämne lär väl aldrig bli tillräckligt genomlyst och debatterat.
Det är i tvättstugorna som de flesta konflikter kan uppstå.
Oftast handlar det om irritation över att föregående inte har städat ordentligt efter sig.
Alla vet säkert att man ska avlägsna ludd från tumlare och avfuktare.
Men att golven ska svabbas kanske inte alla anser nödvändigt.
En god regel är: lämna tvättstugan i det skick Du själv vill den ska ha när
Du kommer dit!

Det verkar som om somliga fortfarande inte har förstått att vi har ett s.k. miljöhus på gården.
Där skall man lämna glas, lysrör, glödlampor, batterier samt kemikalier.
Tänk på hur bortskämda vi är. Vi behöver inte traska långa vägar för att bli av med vårt
återvinningsbara avfall. När man nu klarar sig med att bara gå ner i källaren till soprummet
borde man även kunna gå bort till miljöhuset med de ovannämda restprodukterna. Ställ inte påsar
med tomglas i soprummet! Som tur är finns ännu några ”ställföreträdande curlingmödrar”
av båda könen som åtar sig att bära bort sådant.
Det ingår däremot inte i vaktmästarens åligganden.Som vi påpekade i ingressen, närmar sig advent- och julperioden.

Detta innebär ofta en väldig ökning i tändandet av levande ljus.
Vi vill inte på något sätt minska mysfaktorn för våra medlemmar,
men vi vill peka på de risker som följer med levande ljus, granar, pynt, tindrande
barnaögon, julbord med nubbe och räven som raskar över isen.

Vi vill höja en lans för montering och, i förekommande fall, kontroll av
befintliga brandvarnare!
Dessa är nu för tiden relativt billiga och bidrar ofta till att bränder inte
uppstår eller att de snabbt kan hejdas. Alla inser att en brand i våra hög-
hus vore förödande.

Styrelsen grubblar på hur vi ska förenkla passagen genom källardörren till soprummet,
så att vi kan underlätta för de med rollator och andra handicap. Ni är välkomna lämna in förslag i vanliga brevlådan.

En förtida julklapp: Styrelsen har haft årets budgetmöte och kommit fram till att
vi inte ska behöva höja hyran i år heller. Vi räddas bl.a. av det goda ränteläget.

Detta var allt för detta nummer!
Rätt svar på gåtan i förra numret: Nålsöga

½ kaffe vanns av: Maria och Alexi


Vinterns första gåta: vad kallas den svenska maträtt som
består av en liten rund biffstek med
ett stekt ägg ovanpå?


Svaren lämnas som vanligt i brevlådan i 6:an.

GråboNytt

2009-09-05 | Av: GN-red

Festkomittén, som bestod av enbart damer,
hade laddat upp med landgång, dans, tipspromenad, korvgrillning, m.m..
Det goda vädret bidrog till att forma festen till en succé.
Ett stort tack till dem somhjälpte till med borden!

Nu till allvarligare saker: kommunen har bestämt om ny sophantering,
Det innebär för vår del att vi måste skilja mellan mat- resp. restavfall.
Sopnedkasten kommer att stängas.
Skulle vi inte gå med på den nya ordningen bestraffas vid med mycket högre sophämtningsavgifter.
Styrelsen beslöt enhälligt att ansluta föreningen till detta nya.
Info kommer att lämnas till samtliga. Tidpunkten för starten av det nya är ännu inte fastställd.

Det har uppstått problem med köksavloppen. Det drabbar främst de lägst boende.
Vi undersöker f.n. lämpliga åtgärder. Vi ber därför alla att kolla sina köksavlopp.
Skulle det verka som avrinningen går långsamt, måste ni omedelbart kontakta Roger
(vaktmästaren), så får han ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas.

Våra hus är försedda med centralt ventilationssystem.
Det innebär att det sitter fläktar på vindarna som är inställda för att ge lagom och god ventilation.
Dessutom används frånluften till att ge värme via värmepumpar.
Detta innebär att det inte är tillåtet att ha egen köksfläkt med motor!
Då uppstår obalans i systemet och matos etc. kan tränga in i andra lägenheter.
Kontroll kommer att ske!

Vid stämman i maj togs frågan om biltrafik på gården upp.
Några ansåg att den borde förhindras med olika åtgärder.
Det beslutades då att en enkät skulle göras bland medlemmarna.
GN-red. kan nu meddela att vi sliter med frågan och att en enkät kommer
att göras inom kort.


Höstens första gåta:
”Vad är det som alltid har ett öga öppet utan att kunna se?”

½ kg kaffe till först öppnade rätta svar!


GråboNytt

2009-05-20 | Av: GN-red

Våren kom och våren gick, men sommaren kom av sig. Dock har planteringarna kommit igång på allvar. Det växer så det knakar bakom miljöhuset.

Under rutschkanan har vi byggt en låda för leksaker. Tanken är att leksakerna ska ligga där på nätterna.

Vaktmästarn har tagit hem matjord. Det är tillåtet att förse sig i den mån man behöver för plantering.

I förra GN flaggade vi för vår hemsida; brf Gråbo. Den är nu i fullt sving. Ett problem är att vår webmaster tänker lämna oss till hösten och vi vet inte om vi har råd att betala hans konsultarvode. Finns i föreningen någon lämplig förmåga?
De mest utsatta delarna av fasaderna är nu tvättade. Dessutom har delar av hissarna
målats. Där kommer även att läggas nya mattor.

Stämman har gått av stapeln. Protokollet kommer att vara klart omkring första juni.
Inga större omvälvningar skedde. De nya namnen i styrelsen kommer att anslås, som vanligt under glasrutan i entréerna. Mest debatterades trafikproblemen på gården.
Olika förslag kom fram, från ”Sverigebom” till farthinder och bötfällning. Styrelsen lovade komma med en enkät där alla kan ta ställning till olika förslag.

På stämman beslutades att vi ska ha gårdsfest även i år. Den kommer att hållas i
sedvanlig stil första veckan i augusti.

Här brukar alltid GN-red. komma med pekpinnar och klagomål. Men eftersom detta är sista GN inför sommaren, väntar vi med dylikt till vi finner reell anledning därtill.

Biltrafiken! Se ovan vad som avhandlade på stämman! Om vi sköter oss, kanske vi slipper både bommar och gupp.

Till sist vill vi önska alla på Gråbo en trevlig sommar!


Sommarknåp: Någon lär ha sagt (vem?):

”Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen
än efter bröd#.


GråboNytt

2009-02-11 | Av: GN-red

Ett nytt år har börjat och vi hoppas alla att det skall bli bättre än det gamla.

Under 2008 har flera lägenhetsöverlåtelser skett. Vi hälsar alla nya medlemmar
välkomna och hoppas de kommer att delta i våra olika aktiviteter.

Som alla moderna brf-er kommer även vi att presentera oss på nätet. Krister jobbar på
utformningen. Vi kommer att meddela web-adressen så fort den blir klar.

Vi funderar på att fräscha upp entréerna. Nytt golv i hissarna. Ledstängerna i trapp-
husen behöver även tillses.

Vi kommer att fasadtvätta de värst utsatta sidorna på husen. Det har samlats mycket
mögel och annan påväxt på fr.a. norr- och östsidorna.

En fråga har dykt upp; skulle vi inte kunna anlägga en boule-bana? Det finns en
perfekt plats, utplaningen nedanför 8:an. Intresserade torde vända sig till Sven.

Enligt regeringsbeslut kommer en ny lägenhetsregistrering att utföras under våren,

Sopsorteringen: en alltid återkommande punkt i GN. Återvinningen sköts faktiskt
riktigt bra f.n. Dock tycks somliga fortfarande ha problem med vad som skall läggas var. Instruktion finns på vår nya hemsida. Roger bönfaller oss att vi knyter ihop sop- påsarna ordentligt och att vi inte packar dem för fulla. Antingen sköts det ordentligt eller så kommer sopnedkasten att stängas och ett avfallshus uppföres på gården.

Biltrafiken: Parkering får ske endast i angivna rutor. Framför husen endast av- och ilastning. Betänk att räddningstjänst, färdtjänst och taxi m.m. alltid måste ha
möjlighet att lätt komma till.
Alltså: Inga bilar utanför husen!

Tills sist; ta vara på dagen, den kommer inte tillbaka!

Rätta svar på frågorna i GN från september:

Frågan: Trav
Gåtan: Livet


Vi gör ett uppehåll med frågor och gåtor.


GråboNytt

2008-11-19 | Av: GN-red

Höststormen drabbade oss ganska hårt. Vi hade en väldig tur att ingen kom till skada, ej heller skadades de andra husen.
Endast kompostlådan blev något ramponerad.
Under reparationstiden uppstår givetvis störningar, fr.a. för boende i 10:an. Vi hoppas alla har förståelse för detta.

Container för grovsopor sattes ut för att hjälpa de drabbade att bli av med skräp från vinden. Detta visade sig vara så populärt att vi funderar på fortsättningsvis sätta ut en container, minst en gång om året.

Här måste vi påpeka att sopsorteringen ej blivit nämnvärt bättre! Varför bära ner grovsopor i källaren när vi har container på gården?

De nya entré- och källardörrarna är på plats. Dock krävs fortfarande en viss efterjustering innan de fungerar perfekt.

Resultat av enkäten över passagen förbi 8:an och ner till Vapenvallen: medlemmarma röstade för vidare öppethållande med stor majoritet.

Parkering på gården, speciellt nu under reparationen; vi får inte parkera längs med husen. Ambulans och räddningstränst måste kunna passera! Finns inga lediga platser hänvisas till Rönngatan.

Vid budgetmötet 18/11 fann styrelsen att vi måste höja avgiften med 5%. Orsaken är de ökande kostnaderna för bl.a. värme, el, vatten, sop-hantering m.m.

Detta är förmodligen det sista GN för i år. Därför vill styrelsen och GN-red. tacka för i år samt önska alla en God Jul och ett gott Nytt År!


De rätta svaren på gåtan och frågan kommer i nästa GN.

GråboNytt

2008-09-02 | Av: GN-red

Red. för Gråbonyttt hälsar alla välkomna tillbaka efter sommaren. Vi hoppas Ni haft det gott. Gårdsfesten, som var den 25.e i ordningen, blev en lyckad tillställning. C:a 85 medlemmar deltog i tipspromenad tunt ägorna, (den vanns f.ö. av Janet Malcomsson) intog en landgång och underhölls av vår eminenta, inhyrda trio. Senare blev det tårta och kaffe. Vi grillade även korv på kvällen.

Birger Lundgren, en av föreningens stöttepelare, höll ett bejublat tal med nostalgiska inslag. där han bl.a. lät de som deltagit alla 25 gångerna visa upp sig. Från början hade vi inte tält att festa i, utan dukade upp långbord under bar himmel.

Nu när semestrarna är slut kan det kännas dystert att se sommaren försvinna. Betänk dock att hösten kan vara en underbar tid den också.

Det slarvas fortfarande med sopsorteringen. I 6:an hade vi stopp i sopnedkastet häromsistens. Orsak: någon hade försökt stoppa ner en pizzakartong. Red. upphöraldrig att förvåna sig. Kartong ska läggas i förpackningsinsamlingen i källaren efter att den blivit tillplattad ordentligt. Då får mera plats. Gröna sopkärl kostar mer än återvinningskärlen, I slutändan kommer slarv med sophanteringen att synas på hyresavin.

Vi har haft problem med vattenlåsen under diskbänkarna i vissa kök. Det har förekommit att en skarv mellan två rör har lossnat och förorsakat läckage. Detta beror sannolikt på illa hanterad installation av de nya stammarna. Vi kommer gå runt och kontrollera samtliga aktuella kök under hösten. Tid kommer meddelas. Ni kan även kolla själva.

Under september månad kommer källare och "snickarboa" att rensas från allt som inte är av något värde.

Rätta svar:

Gåtan: Alm, rätt svarat av: Pippi Frågan: Orchidé

Fråga: I vilken sport tävlar Ego Boy? Gåta: Vad är det som är kortare och längre på samma gång?

GråboNytt

2008-06-17 | Av: GN-red

Kära vänner, midsommar är här och därmed vänder året och ljuset.
Men vi ska inte misströsta. Vi ska glädjas åt allt det fina I naturen så länge vi kan.

Numera har vi ingen besöksparkering vid gatan. Dessa platser är inflyttade på gården. De är endast för besökare och ej för parkering för de som bor och arbetar här!

På stämman ventlierades vilken typ av dörr som skulle pryda våra entréer. Styrelsen har nu lyssnat till opinioner och expertis på Gråbo och har kommit fram till att vi ska ha dörrar I aluminium. Valet av aluminiumdörrar gör att vi kan byta till nya källardörrar samtidigt.

Vårt tidigare förslag att beså “helikopterplattan” mötte stark kritik, varför vi avvaktar med denamma. Möjligen planterar vi ett annat träd.

Styrelsen önskar alla en fortsatt god sommar!


Rätta svar: Gåtan: Ett tomt glas Frågan: Balkar

Något att grunna på I sommar: Frågan: Vilken typ av växt är vanilj? Gåtan: Vad är det för träd som finns I Malmö?

GråboNytt

2008-04-24 | Av: GN-red

Som ni såg kom våren av sig vid påsk, men som vanligt skall man alltid se framtiden an med tillförsikt.

Blomsterflickorna har redan vidtagit mått och steg för att försköna vår gård. Nya blommor är satta runt fontänen. Najaden kommer på plats runt första Maj.

Vi har haft genomgång av ventilationen i våra tre hus. S.k. OVK (obligatorisk ventilations- kontroll). Inga större anmärkningar gjordes. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för gott tillmötesgående i samband med denna kontroll.

Det har framkommit att det slarvas med släckning av belysningen i våra tvättstugor. Det före- kommer att ljuset är tänt hela nätter. Vi gör ett försök med nya skyltar för att påminna om det lämpliga i att släcka efter sig.

Vidare har styrelsen bestämt att så igen ”helikopterplattan” med gräs, samt att plantera någon form av träd, t.ex. syrén, japanskt körsbär eller liknande. Förslag emottages gärna.

Besöksplatserna vid gatan försvinner och ersätts med 4 platser inne på gården.

Stämman i år går av stapeln den 15.e Maj. Vidare information kommer.


Svar: Gåtan = Ögat, frågan = Bajkalsjön

Gåtan: Vilket glas är lättast att fylla?

Frågan: Vad kallas lagbokens olika avdelningar?

Rätt svar på båda kan rendera ½ kg kaffe.

Vinnare av förra numrets kaffe
blev: Ingrid Arvidsson.

GråboNytt

2008-02-11 | Av: GN-red

Ett nytt år har börjat. Det är alltid svårt att sia, särskilt om framtiden.
(Blandaren)

Julen avslutades med grillkorv och glögg. Partyt var välbesökt och uppskattades mycket, enligt trovärdiga vittnesmål.

Under detta nya år måste vi hjälpas åt och verkligen rycka upp oss beträffande
sorteringen av sopor. Om vi inte bättrar oss kommer vi att drabbas av ökade kostnader. Reklam ska var och en ta hand om och inte lägga i entrén!
Parkering framför husen är fortfarande förbjuden! Endast i- och urlastning får ske. Entréer och trappor skall vara fria från barnvagnar, mattor, leksaker, m.m.
Detta från brandsäkerhets- och städningssynpunkt.
Numera har vi ingen besöksparkering vid gatan. Dessa platser är inflyttade på gården. De är endast för besökare och ej för parkering för de som bor och arbetar här!

Slut på litanian för denna gång.

För information: kommunen har satt upp en skylt ”Privat område” nere i backen mot Vapenvallen. En from förhoppning är att det ska minska trafiken över vår gård.


Rätta svar: Gåtan = Frisören Frågan = Safiren är blå.
Vinnare: Inga Britt Johansson

Gåtan: Vad är det man kan kasta genom ett ett fönster utan att det går sönder?
Frågan: Vilken är världens djupaste sjö?

Rätt svar på båda kan rendera ½ kg kaffe.

Äldre GråboNytt?

Vid efterfrågan kanske det går hitta något dammigt exemplar av vårt eftertraktade nyhetsblad.